زندگی‌نامه وزیر

جلالتماب محترم محمد همایون رسا وزیر تجارت و صنایع.

معرفی نامه مختصر محترم همایون " رســــا "

 وزیر وزارت تجارت وصنایع

محترم همایون (رسا ) درسال 1345هجری شمسی  درولایت غزنی دریک خانواده روشن فکر بدنیا آمده، تعلیمات ابتدای وثانوی را درلیسه عالی غازی شهرکابل به اتمام رسانیده است .

آقای رســـا تحصیلات عالی را به سویه لیسانس ازپوهنحی علوم طبیعی پوهنتون کابل ، دوره ماستری رادررشته علوم تکنالوژی معلوماتی از پوهنتون پریستن (Preston) کسب نموده است.

تصدیق نامه ها

  1. تصدیق نامه عالی مدیریت تغیرات سیاسی واقتصادی از پوهنتون هاروارد (Harward) امریکا.
  2. تصدیق نامه اداره و تطبیق پروژه ها (انگلستان)
  3. تصدیق نامه تدارکات اداره انکشافی ملل متحد
  4. تصدیق نامه نرم افزار تخصصی جهت ارزیابی سرمایه گذاری در بخش صنایع

نامبرده در بخش های رهبری اقتصادی ، انکشاف تجارت وصنایع تخصص  داشته ودرسطوح مختلف ارگانهای دولتی ونهاد های بین الملی (سازمان ملل متحد) درداخل وخارج  کشور کارنموده وخدمات شایان از خود بجاگذاشته است .

تجارب وکارکردها ی بیشتر از بیست سال موصوف درابعاد مختلف مدیریتی، رهبری اقتصادی وهسته گذاری در رشد وانکشاف نظام تعلیمی و تربیتی معارف منجمله برنامه استراتیژی ملی سواد آموزی ماندگار ودرخورستایش است ، که می توان به گونه زنده  پس منظر کارکردهای ایشان را مختصروفشرده  به بحث گرفت.

بیشتر