زندگی‌نامه وزیر

زندگی نامه جلالتماب محمد شاکر کارگر وزیر وزارت تجارت وصنایع .

 محترم محمد شاکر کارگر فرزند الحاج استاد وکیل عبدالرسول کارگر در 11 دلو 1346خورشیدی  در دهکده کارگر خانه شهر باستانی و فرهنگ پرور اندخوی ولایت فاریاب در یک خانواده روشن سرشناس و متمول چشم به جهان گشود.

محترم  کارگر صاحب از طرف پدر نواسه حاجی وکیل نادر نیاز و از طرف مادر نواسه وکیل احمد خان کلانتر میباشد که هر دو در ولسی جرگه های 1307 زمان امیر امان الله خان و لویه جرگه 1310 آن زمان سمت نماینده گی مردم  ولایت  فاریاب را داشتند.محمد شاکر کارگر در آغوش چنین خانواده پرورش یافته و دوران کودکی خود را سپری نموده است .

در سال 1352 شامل مکتب ابتدائیه مرکز اندخوی گردیده دوره متوسطه را در مکتب شاه شهید در شهر کابل تکمیل نمود و دوره ثانوی را در لیسه ابو مسلم اندخوی به پایان رساند و مقام اول نمره عمومی را به خود اختصاص داد.

بیشتر

اخبار

بیشتر