اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
ریاست حمایت مالکیت فکری(اعلان مجدد)
شماره پست: عنوان وظیفه: ریاست حمایت مالکیت فکری(اعلان مجدد) بست: (2) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 بخش مربوطه ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری تاریخ اعلان: 29/06/1396 تاریخ ختم: 08/07/1396 پس...
Sep 19, 2017 Sep 30, 2017
اتشه تجارتی جمهوری اسلامی افغانستان
عنــوان وظیفه: اتشه تجارتی جمهوری اسلامی افغانستان ادارۀ مـربوطه : وزرت تجارت و صنایع موقعیت : مقیم کشور میزبان بخش مربوطه: ریاست تحلیل و انکشاف تجارت بسـت : 4 تعداد بست: 21 بست تاریخ اعلان: 1396/06/22 تاریخ...
Sep 13, 2017 Sep 23, 2017
ریاست امورحقوقی(اعلان مجدد)
شماره پست: عنوان وظیفه: رئیس امورحقوقی(اعلان مجدد) بست: (2) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع تعداد پست: 1 موقعیت: کابل ریاست/بخش مربوطه: ریاست امورحقوقی تاریخ اعلان: 15 اسد 1396 تاریخ ختم: 23 اسد 1396 ...
Aug 07, 2017 Aug 14, 2017
اعلان کاریابی!!
اعلان کاریابی!! به منظور سپردن کار به اهل آن یک تعداد از بست های کمبود کارکنان خدمات این وزارت از طریق رقابت آزاد قرار ذیل به اعلان سپرده میشود. 1.بست(7) متعمدجنسی یک بست 2.بست(7) دریور ریاست عمومی تجارت بین المللی یک بست 3.بست(7)...
Jul 22, 2017 -
اعلان کاریابی سروی ولایتی جهت شناسائی فرصت های تجارتی
وزارت تجارت وصنایع سروی ولایتی جهت شناسائی فرصت های تجارتی وچالش ها درمارکیت های داخلی افغانستان (survey for Identifying opportunities and challanges in afghanistan local market) را در شش ولایات(کندهار،هرات،بلخ،کندز،کابل و ننگرهار) از بودجه...
Jul 22, 2017 Jul 24, 2017
اعلان کاریابی پروژهء‌تدویر نمایشگاه های ملی و بین المللی
وزارت تجارت وصنایع در نظر دارد اجناس ،تسهیلات ، اقلام وخدمات مورد نیاز پروژهء تدویر نمایشگاه های ملی و بین المللی خویش را که در کابل برگزار میگردد از بودجه انکشافی خویش به دواطلبی بگذارد. بدین وسیله موسسات ،‌شرکت های خصوصی و دولتی...
Jul 22, 2017 Jul 29, 2017
اعلان کاریابی از تاریخ 31 سرطان الی 4 اسد
به منظور سپردن کار به اهل آن یک تعداد از بست های کمبود کارکنان خدمات این وزارت از طریق رقابت آزاد قرار ذیل به اعلان سپرده میشود. 1.بست(7) متعمدجنسی یک بست 2.بست(7) دریور ریاست عمومی تجارت بین المللی یک بست 3.بست(7)...
Jul 22, 2017 Jul 25, 2017
آمریت پارک های صنعتی ولایت ( کندهار)
شماره اعلان: عنوان وظیفه: آمر پارک های صنعتی ولایت ( کندهار) بست: (3) وزارت / اداره: وزارت تجارت وصنایع بخش مربوطه: ریاست تجارت وصنایع ولایت مربوطه تعداد بست: 1 موقعیت: ولایت کندهار تاریخ اعلان:...
Jul 05, 2017 Jul 12, 2017
عنوان وظیفه: آمر دسترسی به مارکیت ها..
به منظور سپردن کار به اهل آن و شایسته سالاری ایجاد اداره سالم و کارا بست ذیل ریاست عمومی تجارت بین الملل در معرض اعلان رقابت آزاد سیستم سی بی ار گذاشته میشود. 1. بست رتبه (۳) امریت دسترسی به مارکیت ها (1) بست . عنوان وظیفه: آمر...
Jun 11, 2017 Jun 18, 2017
اعلان کاریابی ..
به منظور سپردن کار به اهل آن و شایسته سالاری ایجاد اداره سالم و کارا بست های ذیل ریاست عمومی تجارت بین الملل در معرض اعلان رقابت آزاد سیستم رتب و معاشات گذاشته میشود. 1. بست رتبه (۴۴) کارشناس تحلیل موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی دربخش...
Jun 05, 2017 -
صفحه 1 از 7