ژورنالیست

عنوان وظیفه :              ژورنالیست  
وزارت و یا اداره:        صنعت وتجارت
موقعیت:                    کابل
بخش:                      ریاست اطلاعات وارتباط عامه
بست:                      (4)    
گزارشدهی به:          امر اطلاعات
گزارشگیری از:        ندارد
کود:                       25-90-17-008  
.....................................................................................................................................
هدف وظیفه: تهیه وترتیب گزارش های خبری ،تصویری وزنده جهت نشر در رسانه ها ،اخبار ومجلات مربوطه  .
....................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان عمومی جهت نیل به اهداف تعین شده اداره.
2.    جمع آوری معلومات لازم ازفعالیت  ریاست های اداره جهت  انعکاس در اخبار ،مجلات و رسانه های تصویری جهت نشر .
3.    تهیه اخبار از جریان  مجالس و کنفرانس های مطبوعاتی مربوط به مبارزه علیه فساد اداری جهت نشر .
4.    انجام مصاحبه با مردم عام وکارمندان دولت  در مورد فساد اداری و اضرار آن جهت نشر در مطبوعات .
5.    تحکیم ارتباط با وسایل ارتباط جمعی جهت انعکاس فعالیت های وزارت از طریق رسانه ها به اذهان عامه
6.    تهیه سایر موضوعات واصله به شیوه خبری وارسال ان به تلویزیون ملی .
7.    تنظیم اسناد مربوطه در فایل ها جهت حفظ و نگهداری.
8.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات،مطابق قوانین،مقررات واهداف وزارت سپرده میشود
....................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1.درجه تحصیل
o    حداقل فوق بکلوریااداره عامه به(ولسانس ژونالیزم) ترجیح  داده میشود.
2.تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o    داشتن یک سال سابقه کاری مرتبط بوظیفه.
3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره)
o  آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل) ولسان انگلیسی.
o  قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره مربوط.
متقاضیان محترم واجد شرایط میتوانند از تاریخ 1397/05/13 الی 1397/05/24 از طریق سایت وزارت صنعت وتجارت www.moci.gov.af وسایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی وسایر سایت های معتبر کشور فورم درخواستی را به طور آنلاین در اوقات رسمی اخذ وطبق اطلاعیه ضمیمهء شده خانه پری و به ایمیل آدرس hr.moci2018@gmail.com ارسال نمایند.

بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.