متخصص تکنالوژی معلوماتی IT Technical Specialist

عنوان وظیفه :          متخصص تکنالوژی معلوماتی IT Technical Specialist
بست :  NTA              
معاش:                به اساس لایحه NTA           
وزارت یا اداره :       معینیت مالی و امور مالی، وزارت صنعت و تجارت
مدت قرار داد:       5 ماه، قابل تمدید برای یکسال
  تعداد بست:              (1)  
موقعیت :                کابل
تاریخ اعلان :         27 اسد 1397
تاریخ ختم :           5 سنبله 1397
 
پس منظر:
هدف برنامه:
 
هدف وظیفه:         ظرفیت و سیستم سازی و آوردن اصلاحات به منظور بهبود امورات یومیه اداره.
 
نقش، وظایف و مسولیت های متخصص تکنالوِژی معلوماتی:
1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه آمریت تکنالوژی معلوماتی در مطابقت با پلان واهداف اداره.
2. کنترول از راجستریشن دومن های تقاضا شده به منظور استفاده از سافت ویر ها، وبسایت و خدمات تکنالوژیکی.
3. جمع آوری معلومات ضروری از تمامی ولایات و استفاده از آنها در طرح پلان کاری برای انکشاف سیستم الکترونیک دولتی.
4. نظارت از امور تخنیکی سرورها به منظور فعال بودن آنها جهت استفاده معقول در امور رسمی اداره.
5. نظارت بر پروسه نصب سرورها، سوچها، تلیفون داخلی یا (PBX) و دیجیتال و کمره های امنیتی به منظور استفاده رسمی کارکنان اداره از وسایل متذکره.
6. رفع مشکلات تخنیکی و فنی سیستم تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت و جلوگیری از آسیب های داخلی و بیرونی شبکه ها تا مانع انجام وظایف و فعالیت کارکنان وزارت نگردد.
7. تحلیل سافت ویر ها، ایجاد دیتابیس ها بشکل فنی و با استفاده از میتود موجود به منظورعرضه بهتر خدمات تکنالوژی معلوماتی.
8. کنترول و نظارت از انترنت شعبات وزارت جهت جلوگیری از سوء استفاده ها و ارسال راپور از وضعیت شبکه  (Network) به بخش ذیربط.
9. کنترول از ایجاد و نصب سیستم های امنیتی از قبیل فایروال ها و انتی ویروس ها به کمپیوتر ها و سرور ها غرض جلوگیری از تأخیر در فعالیت سیستم تکنالوژی معلوماتی.
10. انکشاف طرزالعمل ها ورهنمود ها و ارائه خدمات لازم IT Network یا تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی .
11. کنترول وبررسی ازدیزاین وایجاد شبکه داخلی ومستقل(Local Area Network) اداره .
12. نظارت وحصول اطمینان ازنصب سیستم (client server)،تجدید نمودن جهت مصئون نگهداشتن operating system
13. بررسی نیازمندی های شعبات پیرامون تجهیزهرچه بهترسیستم تکنالوژی معلوماتی .
14. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و حین ضرورت برای مقام ریاست بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
15. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
16. راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی  در هماهنگی با ریاست منابع بشری.
17. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه.
 

تحصیلات ، تجارب و مهارت های لازم :
 
1. ماستر در بخش کمپیوتر ساینس
2. حداقل(      * سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه در موسسات بین المللی و یا ادارات دولتی.
3. بلدیت به زبان های رسمی کشور و زبان انگلیسی.
4. مهارتهای کامپیوترمایکروسافت از جمله ورد، اکسل و پاورپاینت
 

شرایط درخواست:
 
علاقمندان میتوانند خلص سوانح (سی وی) خویشرا (که کمتر از چهار صفحه نباشد) همراه با درخواستی با ذکر علت درخواست و همچنان ذکر توانایی مرتبط به وظیفه اعلان شده به آدرس  پست الکترونیک (ایمل) ذیل ارسال نمایند: capacitybu.moci@gmail.com
  در عنوان درخواست باید عنوان پست و نمبر پست درج شده باشد در غیر آن درخواست رد می گردد.
صرف کاندیدان واجد شرایط برای مصاحبه دعوت خواهند گردید