همکار تخنیکی، Technical Assistant

عنوان وظیفه :    همکار تخنیکی، Technical Assistant
بست :            NTA
معاش:             به اساس لایحه NTA
وزارت یا اداره :   معینیت مالی و امور مالی، وزارت صنعت و تجارت
مدت قرار داد:    5 ماه، قابل تمدید برای یکسال
  تعداد بست:       (2)  
موقعیت :          کابل
تاریخ اعلان :      27 اسد 1397
تاریخ ختم :        5 سنبله 1397
 
پس منظر:
هدف برنامه:      
 
هدف وظیفه:      ظرفیت و سیستم سازی جهت بهبود امورات اداری و رفع مشکلات اداره.
 
نقش، وظايف و مسوليت همکار تخنيکی:
 
1. همکاری تخنيکی در اجرای ظايف با مسوول بخش مربوطه
2. تهيه گزارش روزانه از وظايف انجام شده
3. همکاری با مسوول بخش مربوطه در امورات يوميه
4. ارايه مشوره به مسوول بخش مربوطه در امورات يوميه
5. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت  سپرده میشود.
 
تحصیلات ، تجارب و مهارت های لازم :
 
1. لیسانس در اداره و تجارت، اقتصاد و مدیریت مالی به ماستر ارجعیت داده میشود.
2. حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه در ادارات دولتی.
3. بلدیت به زبان های رسمی کشور و زبان انگلیسی.
4. مهارتهای کامپیوترمایکروسافت از جمله ورد، اکسل و پاورپاینت
 
شرایط درخواست:
 
علاقمندان میتوانند خلص سوانح (سی وی) خویشرا (که کمتر از چهار صفحه نباشد) همراه با درخواستی با ذکر علت درخواست و همچنان ذکر توانایی مرتبط به وظیفه اعلان شده به آدرس  پست الکترونیک (ایمل) ذیل ارسال نمایند: capacitybu.moci@gmail.com
  در عنوان درخواست باید عنوان پست و نمبر پست درج شده باشد در غیر آن درخواست رد می گردد.
صرف کاندیدان واجد شرایط برای مصاحبه دعوت خواهند گردید