انجنیر پلان ( برنامه‌ریزی) پروژه ها

لایحه وظایف
عنوان وظیفه: انجنیر پلان ( برنامه‌ریزی) پروژه ها
محل وظیفه: کابل
بست: چهار
تجارب: حد اقل 5 سال
درجۀ تحصیل: حداقل لیسانس در بخش انجنیری و مدیریت پروژه ها
گزارش دهی به:  امر پلان و تطبیق پروژه ها / رئیس انکشاف پارک های صنعتی

شرح وظیفه:
مسوول طرح ، نظارت و مدیریت مؤثر و مثمر بخش پلان (برنامه‌ریزی) پروژه ها در خصوص تهیه مطالعات تخنیکی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی برای  احداث پارک های صنعتی جدیدالتاسیس ، تهیه طرح‌های (پلان های)  تطبیقی و مالی بشمول رهنمایی و فراهم اوری معلومات برای تیم تخنیکی دیزاین  واعمار زیر بنا ها  پارک‌های صنعتی تحت کار و ارائه مشوره های تخنیکی به رییس انکشاف پارک های صنعتی در تمامی مسایل مرتبط به انکشاف پارک‌های صنعتی.

مسؤلیت های وظیفوی:
•    مسوول طرح، نظارت و مدیریت مؤثر و مثمر بخش پلان (برنامه‌ریزی) پروژه ها
•    تهیه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای توسعه پارک های صنعتی در افغانستان.
•    بازدید از ساحه و مشاوره با مقامات دولتی محلی و تمویل‌کنندگان برای اجرای مطالعات امکان سنجی به هدف تأسیس پارک‌های صنعتی در سرتاسر افغانستان.
•    همکاری برای تهیه طرح ها ، کانسپت نوت ها و پیشنهاد دریافت وجوه مالی از وزارت مالیه وتمویل‌کنندگان
•    تأمین روابط حسنه با تمویل‌کنندگان و بقیه اداره‌های ذیربط برای دریافت وجوه مالی به هدف انکشاف پارک های صنعتی
•    تهیه مسوده قانون ، مقررات، کارشیوه‌ها و طرح‌های تطبیقی برای  انکشاف پارک‌های صنعتی
•    تهیه گزارش اجراآت پروژه‌های پلان شده برای مقام وزارت و سایر ارگان های ذیربط ( وزارت اقتصاد، ادارۀ مرکزی احصائیه، وزارت مالیه و بقیه نهادهای مسوول ذیدخل )..
•    تهیه برنامه مدیریت خطر برای پروژه‌ها
•    استفاده از رهنمود بهترین تجربه Best Practice Guideline در خصوص پلان گذاری (برنامه‌ریزی)  و تطبیق پروژه‌های انکشافی
•    همکاری برای ارتقای ظرفیت کارمندان داخل تشکیل ریاست انکشاف پارک‌های صنعتی
•    اجرای تمامی وظایف مطابق به ماموریت و دیدگاه وزارت که از جانب هیئت رهبری هدایت داده میشود.


تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
 مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) ، (8) و (۳۴) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.
1.    درجه تحصیل
o    حد اقل لیسانس در رشته های:  انجنیری ساختمانی، انجنیری برق، آبرسانی و محیط زیست (به حایز سند ماستری و دوکتورا) ترجیح  داده می شود
.2تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)
o    داشتن سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
.3مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره)
o    مهارتهای کامپیوترMS آفیس،  Civil 3D, Ms. Project, Auto Cad 2019
o    توانائی رهنمائی، کنترول اداره و قابلیت تطبیق خط مشی (پالیسی) اداره مربوط.
 

وزارت صنعت وتجارت مصمم است تا 6 بست خالی پروژه مصارف امور عملیاتی پروژه های آیسا را از طریق رقابت آزاد در سیستم NTA به اعلان بسپارد
علاقمندان میتوانند سر از تاریخ 1398/02/02 الی 06/02/1398 خلص سوانح (سی وی) خویش را به ایمیل آدرس ipgd.moci@gmail.com ارسال نمایند در صورت ضرورت میتوانید به شمارهء ذیل 0787204600 به تماس شوید.