اعلان کاریابی سروی ولایتی جهت شناسائی فرصت های تجارتی - وزارت صنعت وتجارت

اعلان کاریابی سروی ولایتی جهت شناسائی فرصت های تجارتی

وزارت تجارت وصنایع سروی ولایتی جهت شناسائی فرصت های تجارتی وچالش ها درمارکیت های داخلی افغانستان (survey for Identifying opportunities and challanges in afghanistan local market) را در شش ولایات(کندهار،هرات،بلخ،کندز،کابل و ننگرهار) از بودجه انکشافی خویش به دواطلبی میگذارد.

بدین وسیله موسسات، شرکت های خصوصی ودولتی واجد شرایط میتوانند از تاریخ 1395/05/07 تا 1396/05/21 شرطنامه و مشخصات را از آمریت تهیه وتدارکات واقع منزل تحتانی این وزارت اخذ بروز معین به دواطلبی اشتراک نمایند.