بازدید معیین امور تجارتی وزارت تجارت وصنایع از پارک های صنعتی هرات

محترم کامله صدیقی معین امور تجارتی وزارت تجارت و صنایع به ولایت هرات سفرکاری نموده به تاریخ 8 قوس 1396 از پارک های صنعتی این ولایت باز دید و با شماری از کارخانه داران در مورد بهتر شدن وضعیت، پیشرفت و توسعه صنایع کشور بحث و تبادله افکار نمودند.
معینیت تجارتی وزارت تجارت وصنایع با هماهنگی معینیت صنایع این وزارت پلان دارد تا بتوانند تولیدات داخلی را با معیارهای بین المللی آماده و زمینه صادرات آن را فراهم نمایند.
معین امور تجارتی وزارت تجارت و صنایع در نخست از کارخانه سنگ مرمر افغان مروارید که با سرمایه شخصی یک سرمایه گذار هراتی ساخته شده است، بازدید نمودند.
این کارخانه با استخراج سنگ مرمر از معادن ولایت هرات، بعد از تولید آن را به بازارهای داخل کشور، منطقه و جهان صادر می کند.
سنگ مرمر ولایت هرات دارای کیفیت عالی بوده و از شهرت جهانی نیز برخوردار می باشد که در کنار قالین، میوه تازه و خشک یکی از اقلام مهم صادراتی کشور به شمار می رود.
در عین حال حمیدالله خادم رییس هئیت عامل اتاق صنایع و معادن ولایت هرات از قاچاق سنگ مرمر این ولایت به کشورهای همسایه شکایت داشته و گفتند که سنگ مرمر هرات به ایران و پاکستان قاچاق شده و بعد از پروسس به نام همین کشورها به بازارهای جهانی عرضه می شوند.
وی از هئیت رهبری وزارت تجارت و صنایع خواست که با همکاری وزارت خانه های ذیدخل جلو قاچاق سنگ مرمر هرات را بگیرند.
ازسوی دیگر معین تجارتی این وزارت به رسیدگی به این مشکل وعده سپردن که با هماهنگی وزارت خانه های ذیربط مجلسی برگزار و به این مشکل رسیدگی خواهد شد.
از سوی دیگر محترم کامله صدیقی معین امور تجارتی وزارت تجارت و صنایع از کارخانه صنعتی بیرنج که در عرصه پروسس انواع موتر سایکل های رزنج باربری فعالیت می کند، بازدید نمودند.
مالک این کارخانه می گوید که آنان توانایی ساخت و پروسس 60 درصد از مواد خام مورد استفاده در یک موتر سایکل زرنج را در همین فابریکه دارا بوده و باقی را بیرون از کشور وارد می نمایند.
از سوی دیگر مالک این کارخانه می گوید، اگر دولت مالیات مواد خام مورد نیاز آنان را کاهش دهد، می توانند فعالیت های تولیدی و عرصه کاری شان را گسترش بدهد.
معین امور تجارتی وزارت تجارت و صنایع بعد از ختم بازدید از این دو کارخانه در پارک های صنعتی هرات از آنان خواست که مشکلات، چالش ها و پیشنهادهای شان را در قالب یک متن واضح به این وزارت ارایه نمایند، تا آنان در پیدا کردن راه های حل و رفع موانع شان به همکاری وزارت مالیه آنها را همکاری نمایند.
خانم صدیقی درحین بازدید از کارخانه سنگ مرمر افغان مروارید و فابریکه صنعتی بیرنج، نگرانی اش را در مورد رعایت نکات صحی کارگران شاغل در این کارخانه ها با مسوولین و کارمندان آنان در میان گذاشته و از آنها خواست که باید به طور جدی مسایل صحی کارگران شان رعایت نموده و از کار واستخدام کارگران زیر 18 جدا خودداری نمایند.
از سوی دیگرمعین تجارتی وزارت تجارت وصنایع از کارخانه تولیدی مواد غذایی نشنل که بیرون از پارک های صنعتی هرات موقعیت دارد، بازدید نمودند.
این کارخانه که تحت مدیریت و مالکیت یک خانم فعالیت دارد، شماری از زنان و مردان در کنارهم کارمی نمایند که در جهت کاهش فقر و اشتغال زایی گام مثبت بوده و نمونه ای از تحقق اهداف و پالیسی حکومت وحدت ملی می باشد.
معین امور تجارتی وزارت و صنایع در حال بازدید از این کارخانه علاوه نمود که جای بسیار خوشی است که یک زن توانایی مدیریت و مالکیت یک فابریکه دارا بوده و زمینه کار را برای شماری از هموطنانش فراهم نموده است.
خانم صدیقی در عین باز دید از کارخانه های تولیدی و صنعتی ولایت هرات به مسوولین آن گفت که هئیت رهبری این وزارت در رفع موانع، چالش ها و مشکلاتشان آنها را همکاری نموده و در رشد و توسعه کاروبارشان در کنار آنان قرار داشته و احساس مسوولیت می نمایند.