فاز اول بندر چابهار با حضور جلالتماب وزیر تجارت وصنایع افغانستان افتتاح گردید.


فاز اول بندر چابهار با حضور مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و جلالتماب همایون رسا وزیر تجارت وصنایع جمهوری اسلامی افغانستان در اوایل همین هفته افتتاح گردید.
بر اساس هدایت مقام ریاست جمهوری، جلالتماب همایون رسا وزیر تجارت و صنایع به ایران سفرکرده تا زمینه های سرمایه گذاری سکتور خصوصی این کشور را در بندر چابهار ایران بررسی نموده و با طرف ایران نیز در این مورد گفتگو نماید.
همچنین جلالتماب وزیر تجارت وصنایع همزمان با سفرشان به ایران فاز اول بندر چابهار را همراه با مقامات عالی رتبه کشور دوست ایران و مهمانانی از کشورهای هند، پاکستان، قطر و ترکمنستان افتتاح نمودند.
بندر چابهار یکی از نزدیک ترین بنادر کشورهای همسایه است که افغانستان را به کوتاه ترین زمان به آب های آزاد وصل کرده و می تواند به تجارت و ترانزیت افغانستان نقش مهم وارزنده ای داشته باشد.