کارخانه ذوب آهن خان استیل افتتاح شد.

 


کارخانه ذوب آهن خان استیل با حضور جلالتماب محترم محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، محترم همایون رسا وزیر تجارت وصنایع و شماری از وزرای کابینه و نمایندگان سکتورخصوصی و صنایع کشور امروز شنبه 16 جدی 1396 در شهر کابل افتتاح گردید.
جلالتماب رئیس جمهور در مراسم افتتاح فابریکه متذکره گفت: هدف ما این است تا افغانستان را در صنعت فولاد از کشور وارداتی به کشور صادراتی مبدل سازیم.
این فابریکه با سرمایه 25 میلیون دالری یک سرمایه دار کشور در مساحت 15 جریب زمین در شهرک صنعتی کابل احداث شده که ظرفیت تولید 120 هزار تن سیخ گول را در سال داشته و برای 600 تن زمینه کار را مهیا ساخته است.
نخستین کارخانه ذوب آهن در سال ۱۳۸۸ در کابل ساخته شد و براساس آمارهای رسمی در حال حاضر ۱۳ کارخانه ذوب آهن در کشور فعالیت می نمایند.