ملاقات جلالتماب وزیر تجارت وصنایع با تجار افغان مقیم کشور کویت.

 
ملاقات جلالتماب وزیر تجارت وصنایع با تجار افغان مقیم کشور کویت.
جلالتماب همایون رسا وزیر تجارت وصنایع با تجار افغان مقیم کشور کویت در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در آن کشور به تاریخ 17 دلو 1396دیدار و ملاقات نمود.
در این ملاقات سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم کویت، ذبیح یوسفی رییس نمایشگاه وزارت تجارت وصنایع و نزدیک به چهل تن تجار افغان مقیم آن کشور نیز اشتراک نموده بود.
در این دیدار نخست وزیر تجارت وصنایع در مورد زمینه ها و فرصت های سرمایه گذاری در کشور معلومات داده گفت که حکومت وحدت ملی متعهد به حمایت از سکتور خصوصی، تجار و سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد.همایون رسا همچنین گفت که در سکتور اقتصادی و تجارتی کشور تغییراتی کلی رونما شده و زمینه های خوبی در بخش های مختلف برای سرمایه گذاری فراهم شده است.

تجار افغان مقیم کویت در این ملاقات گفتند که کویت یک کشور وارداتی است و محصولات تولیدی افغانستان به خصوص میوه خشک، تازه و سبزیجات بازار خوبی دارد.
این تجار همچنین گفتند اگر زمینه ترانزیت محصولات تولیدی کشور از طریق دهلیز هوایی مستقیم میان کویت- افغانستان و یا هم ترانزیت زمینی افغانستان-ایران- عراق و کویت فراهم شود، داد و ستد تجارتی دو کشور رشد قابل ملاحظه ای خواهند کرد.
از سوی دیگر هم تجار افغان مقیم کویت می گویند که اکثر تاجران افغانی که علاقه تجارت با کویت هستند با مشکل ویزه سر وکار دارند و اگردر زمینه نیز توجه شود، تجارت کشور نیز رشد خواهد کراین تجار همچنین می گویند که آنان علاقه مند برگزاری نمایشگاه های محصولات تولیدی کشور به هدف بازاریابی در کویت بوده و از دولت می خواهند که راستای برگزاری نمایشگاه ها نیز توجه نمایند.

در ختم این ملاقات جلالتماب همایون رسا وزیر تجارت وصنایع گفت که پیشنهادات و مشکلات آنان را با مقامات مسوول در کابل در میان می گذارد و از آنان نیز خواست که یک تن نماینده شان با پیشنهادات مشخص شان به کابل فرستاده تا در زمینه بحث و راه های حل آن را نیز جستجو نمایند.
 

د.