وزیر تجارت و صنایع: افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری آماده پذیرش سرمایه های خارجی است.


جلالتماب همایون رسا وزیر تجارت وصنایع کشور می گوید افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری آماده پذیرش سرمایه، سرمایه گذاران خارجی در داخل می کشور می باشد.
این مطلب را وزیر تجارت وصنایع در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کویت 2018 که در آن کشور به تاریخ 17 دلو 1396 برگزار شده است بیان نمود.
وی در این مراسم گفت که با توجه به موقعیت استراتژیک افغانستان، سرمایه گذاری در این کشور به عنوان یک سر چشمه ای برای دسترسی به بازارهای جدید در سراسر منطقه و فراتر از آن می باشد.
وزیر تجارت وصنایع همچنین گفت که افغانستان متعهد به تقویت همکاری های اقتصادی و تجارتی با توجه به گسترش روابط تجاری و اقتصادی میان کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی است.
همایون رسا در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کویت 2018 خطاب به سرمایه گذاران خارجی گفت که قانون سرمایه گذاری خصوصی ما یکی از لیبرال ترین قانون ها در منطقه به شمار می رود و هیچ گونه تبعیضی را میان سرمایه گذاران داخلی و خارجی قایل نمی شود.


وی همچنین در مورد زمینه ها و زیربنای های سرمایه گذاری در کشور گفت که دولت به طور مداوم در بهبود جاده ها، خط راه آهن و ساخت پارک های صنعتی در سراسر کشور کار می کند.
وزیر تجارت وصنایع به عنوان نمونه از سرمایه گذاران خارجی در کشور یاد نموده گفت که اخیرا چندین شرکت بین المللی سرمایه گذاری تمایل خود را برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله انرژی، مدیریت زباله، ساخت و ساز، پروژه های بزرگ تولیدی و غیره نشان دادند.
به عنوان مثال در بخش انرژی، دو قرارداد عمومی و خصوصی (PPP) با ارزش 88 میلیون دالر در ماه ژانویه 2018 امضا شده است و انتظار می رود که سه پروژه دیگر با ارزش 295 میلیون دالر در سال جاری میلادی در همان بخش امضا شوند.
همایون رسا در ختم سخنرانی شان از سرمایه گذاران کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی خواست که در زمینه های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
نمایشگاه کویت 2018 که روز گذشته آغاز به کار کرده تا 4 روز دیگر ادامه دارد و در این نمایشگاه شماری از تجار افغانستانی نیز محصولات تولیدی کشور را به نمایش گذاشتند.