ملاقات جلالتماب وزیر تجارت وصنایع با متخصصین بانک جهانی


جلالتماب همایون رسا وزیر تجارت و صنایع با متخصصین بانک جهانی در امور شاخص های محیط کسب وکار امروز سه شنبه 15 حوت 1396 در دفتر کارشان ملاقات نمودند.
در این ملاقات روی اقدامات اصلاحی در راستای بهبود محیط کسب و کار و بلند بردن جایگاه افغانستان در رده بندی سالانه گزارش محیط کسب و کار بانک جهانی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
جلالتماب همایون رسا در این ملاقات گفت که وزارت تجارت و صنایع مصمیم است تا جایگاه افغانستان را در رده بند...ی گزارش سالانه شاخص های کسب و کار بانک جهانی بهبود ببخشد.
وی همچنین افزود که این وزارت به هدف بهبود محیط کسب و کار قوانین افلاس و شرکت ها را به تصویب کابینه رسانیده است.
در این ملاقات همچنین هیئت متخصصین بانک جهانی اصلاحات پیشنهادی خود را روی شاخص های ده گانه کسب و کار به وزیر تجارت وصنایع نیز ارایه نمودند