دیدار معین تجارتی وزارت تجارت و صنایع از لابراتوار و تجهیزات ریاست انکشاف صادرات کشمش، میوه جات، سبزیجات و نباتات طبی افغانستان.

 

محترم کامله صدیقی معین امور تجارتی وزارت تجارت وصنایع از لابراتوار و تجهیزات ریاست انکشاف صادرات کشمش، میوه جات، سبزیجات و نباتات طبی افغانستان دیدار نمودند.
در جریان این دیدار معین تجارتی در مورد امکانات، عرضه خدمات، ظرفیت و توانمندی با کارمندان تخنیکی این ریاست گفتگو نمودند. قابل یاداوری است که ریاست انکشاف صادرات کشمش، میوه جات تازه و سبزیجات د...ر اوایل سال 1396 توانستند که سرتفکیت های ISO 9001 ( اعتبارنامه کیفیت مدیریت) و سرتفکیت ISO/IEC 15025 (اعتبار نامه کیفیت تجهیزات لابراتواری) را بدست اورد. همچنان این ریاست با داشتن تجهیزات مدرن و کارمندان تخنیکی ازمایشات لابراتواری متعدد که نیاز بازارهای جهانی است، انجام دهد، چون ازمایشات افلاتوکسین، اوکراتوکسین و باکتریا ها.
برعلاوه معین تجارتی وزارت تجارت و صنایع نشست و بحث مفصل با تجار سکتور میوه تازه و خشک در مقر این ریاست نیز داشتند. محور این بحث ها روی معضلات تجارتی اخصا ترانزیت و تجارت با کشور پاکستان بود. بیشترین تجارت افغانستان با کشور های همسایه به صورت مشخص کشور پاکستان است. در این اواخر به سبب مسدود شدن درهای تجارتی و ترانزیتی این کشور به روی افغانستان، تجار این کشور را متضرر ساخته است. اشتراک کنندگان این نشست از معین تجارتی تقاضا نمودند تا به این موضوع توجه خاص نمایند و مشکل ارتباط تجارتی را قبل از اغاز فصل میوه تازه حل نماید.
معین تجارتی تعهد سپرد که در این زمینه با رهبری حکومت افغانستان بحث خواهد کرد و برای از میان برداشتن این چالش تلاش خواهند ورزید. هچنان وعده سپرد که وزارت تجارت و صنایع از سکتور خصوصی در هر مرحله و زمان حمایت می نماید و تلاش میورزد که سد های فرا راه تجارت را از میان بردارد.