جلسه بررسی پلان عمل قالین ( طرح انکشاف قالین) برگزار شد.


جلسه بررسی پلان عمل قالین ( طرح انکشاف قالین) با سخنان افتتاحیه جلالتماب همایون رسا وزیر تجارت و صنایع امروز یک شنبه 20 حوت 1396 در سالون کنفرانس های این وزارت برگزار گردید.
در این جلسه شماری از روسای سکتوری وزارت تجارت و صنایع، نمایندگان وزارت خانه های گروپ کاری سکتور قالین، نمایندگان اتحادیه مولدین و صادرکنندگان قالین، نماینده انجمن قالین کابل و نماینده اداره ملی تدارکات نیز اشتراک نموده بود.
در نخست این جلسه جلالتماب... همایون رسا وزیر تجارت وصنایع گفت که حکومت وحدت ملی علاقه مند رشد سکتور قالین بوده و مقام عالی ریاست جمهوری این وزارت را موظف کرده تا برنامه عمل رشد سکتور قالین را تهیه نمایند.
وی همچنین افزود در روزهای آینده آتشه های تجارتی این وزارت به کشورهای مختلف جهان معرفی شده و یکی از وظایف عمده آنان بازاریابی برای صنعت قالین می باشد.
وزیر تجارت وصنایع همچنین در این جلسه گفت که که برای رشد صادرات قالین، راه های جدیدی جستجو شده که هم برای رشد صادرات این سکتور مناسب بوده و برای رشد صنعت قالین و صادرات آن در کشورهای مراکش و نمایشگاه واردات کشور چین که در سال روان میلادی برگزار می شود در حال بازار یابی و تحقیق می باشیم که با تحقق آن تغییراتی در صنعت قالین رونما خواهد شد.
از سوی دیگر وی می افزاید که به تازگی کشور ازبکستان وعده همکاری های جدی را در بخش ترانزیت کالا از مسیر ازبکستان به کشور چین داده و ما برنامه داریم، بخش عمده اموال صادراتی ما از این مسیر قالین و میوه جات خشک باشد.
در این جلسه همچنین روی پلان عمل قالین ( طرح انکشاف قالین) که از سوی وزارت تجارت وصنایع تهیه و ترتیب شده و بهبود وضعیت صنعت قالین در کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
مسوده این طرح بعد از نظرخواهی از ادارات عضو گروه کاری سکتور قالین نهایی شده وبه مشاوریت مقام عالی ریاست جمهوری امور مالی و بانکی فرستاده می شود.