ملاقات جلالتماب وزیر تجارت وصنایع با رییس و اعضای اتاق صنایع و معادن ولایت قندهار.

جلالتماب همایون رسا وزیر تجارت وصنایع با رییس و اعضای اتاق صنایع و معادن ولایت قندهار به تاریخ 21 حمل 1397 در دفتر کارشان دیدار و ملاقات نمودند.
در این ملاقات روی مشکلات تجارت و ترانزیت پنبه ولایت قندهار با کشورهای ایران و پاکستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
وزیر تجارت وصنایع به اعضای اتاق صنایع و معادن ولایت قندهار و تجار پنبه این ولایت وعده سپرد که روی معضل تجارت و ترانزیت پنبه این ولایت با کشورهای هماسیه کار نموده و راه های حل آن را جستجو خواهد کرد.