ملاقات جلالتماب همایون رسا وزیر تجارت وصنایع با والی ولایت تخار

جلالتماب همایون رسا وزیر تجارت وصنایع با محترم فضل الله مجددی والی ولایت تخار به تاریخ 21 حمل 1397 در دفتر کارشان دیدار و ملاقات نمودند.
در این دیدار روی فرصت ها و چالش های صنعت، سرمایه گذاری و تجارت در ولایت تخار بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
وزیر تجارت وصنایع وعده هر نوع همکاری جهت رفع چالش ها و ایجاد فرصت های جدید سرمایه گذاری در ولایت تخار را به والی این ولایت سپرده گفت که وزارت تجارت وصنایع برنامه های جامع را به هدف رشد تجارت و صنعت ولایات روی دست دارد.