کارگاه آگهی دهی برای تجار و اعضای سکتور خصوصی در مورد روابط تجارتی و ترانزیتی با جمهوری اوزبیکستان با سخنرانی جلالتماب وزیر تجارت وصنایع پایان یافت.

کارگاه آگهی دهی برای تجار و اعضای سکتور خصوصی در مورد روابط تجارتی و ترانزیتی با جمهوری اوزبیکستان با سخنرانی جلالتماب همایون رسا وزیر تجارت و صنایع امروز چهارشنبه 22 حمل 1397 پایان یافت.
در این کارگاه آگهی دهی محترم محمدشاکر کارگر نماینده خاص رییس جمهوری در امور کشورهای مشترک المنافع و محترم محمد حمید طهماسی وزیر ترانسپورت و هوانوردی نیز در مورد روابط تجارتی و ترانزیتی با جمهوری اوزبیکستان سخنرانی نمودند.
جلالتماب همایون رسا در این کارگاه آگهی دهی گفت که هیئت رهبری حکومت وحدت ملی و وزارت تجارت و صنایع با همکارهای وزارت خانه ها و ادارات ذیدخل برنامه های روی دست گرفته که هدف آن تبدیل افغانستان از یک کشور مصرف کننده به صادرکننده می باشد.
وی همچنین گفت که برنامه دیگر حکومت این است که کشور را به یک چهار راه ترانزیتی تبدیل نموده و روند صنعتی شدن افغانستان را زمینه سازی نمایند.
وزیر تجارت وصنایع همچنین گفت که فرصت های تازه ای برای تجار کشور از طریق کشور اوزبیکستان ایجاد شده تا اموال صادراتی شان از طریق این کشور به کشورهای آسیایی میانه، روسیه و چین صادر نمایند.
در پایان این کارگاه آگهی دهی جلالتماب همایون رسا وزیر تجارت وصنایع، محترم محمدشاکر کارگر نماینده خاص رییس جمهوری در امور کشورهای مشترک المنافع و محترم محمدحمید طهماسی وزیر ترانسپورت وهوانوردی به سوالات تجار و اعضای سکتور خصوصی در مورد روابط تجارتی و ترانزیتی با کشور اوزبیکستان پاسخ دادند.
همچنین وزیر ترانسپورت وهوانوردی و نماینده خاص رییس جمهور در امور کشورهای مشترک المنافع به هیئت رهبری وزارت تجارت وصنایع وعده هر نوع همکاری را جهت رفع مشکلات تجار با جانب اوزبیکستان سپردند.