پارک صنعتی سنگ مرمر افغانستان با حضور جلالتماب وزیر تجارت و صنایع رسما افتتاح گردید.


پارک صنعتی سنگ مرمر افغانستان رسما با حضور جلالتماب همایون رسا وزیر تجارت و صنایع امروز شنبه 25 حمل 1397 در کابل افتتاح گردید.
در افتتاح این پارک، شماری از روسای سکتوری وزارت تجارت و صنایع، محترم خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت وصنایع و سرمایه گذاران سکتور سنگ مرمر کشور نیز اشتراک نموده بودند.
جلالتماب همایون رسا وزیر تجارت وصنایع در مراسم افتتاحیه این پارک گفت که 50 الی 60 نوع سنگ مرمر با رن...گ های مختلف در کشور وجود دارد که از کیفیت بالای برخوردار می باشد.
وی همچنین گفت که اکنون ما می توانیم با 26 فابریکه که در پارک صنعتی سنگ مرمر کشور فعالیت دارد، سنگ را بعد از استخراج تولید و به بازارهای منطقه و جهان صادر نمایم.
وزیر تجارت و صنایع همچنین افزود که هیئت رهبری این وزارت صنعت کاران و فابریکه داران پارک صنعتی سنگ مرمر را حمایت نموده و برای تولیدات آن در بازارهای منطقه و جهان بازاریابی می نماید.
از سوی دیگر هم جلالتماب همایون رسا وزیر تجارت و صنایع گفت که سکتور سنگ مرمر برای دولت از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و ما از سرمایه گذارانی که در این سکتور سرمایه گذاری کرده و زمینه اشتغال زایی را برای هم وطنان ما مساعد نموده اظهار سپاس گذاری می نمایم.
پارک صنعتی سنگ مرمر افغانستان در مساحت 200 جریب در ساحه ارغندی ولسوالی پغمان ولایت کابل با سرمایه شخصی سرمایه گذاران سکتور سنگ مرمر احداث شده که در آن 26 فابریکه مصروف فعالیت می باشد.