ملاقات جلالتماب وزیر صنعت و تجارت با رییس اجراییه مرکز بین المللی تجارت


جلالتماب همایون رسا وزیر صنعت و تجارت با خانم آرانچا گونزالس رییس اجراییه مرکز بین المللی تجارت و هیئت همراه شان امروز شنبه 19 جوزا 1397 در دفتر کارشان دیدار و ملاقات نمودند.
در این دیدار شماری روسای سکتوری وزارت صنعت و تجارت نیز حضور داشتند.
در این ملاقات، روی تطبیق پروژه انکشاف تجارت افغانستان، استراتیژی ملی صادرات، پالیسی ملی تجارت، ظرفیت سازی و همکاری تخنیکی مرکز بین المللی تجارت با وزارت صنعت تجارت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
قابل یاد آوری است که استراتیژی ملی صادرات و پالیسی ملی تجارت افغانستان تحت عنوان پروژه انکشاف تجارت افغانستان با حمایت مالی اتحادیه اروپا و با همکاری تخنیکی این مرکز تهیه و ترتیب شده که استراتیژی ملی صادرات نهایی گردیده و پالیسی تجارت نیز به زودی نهایی خواهد شد.