استراتیژی ملی صادرات افغانستان در قصر سپیدار معرفی و رونمایی شد.


استراتیژی ملی صادرات افغانستان با حضور جلالتماب داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، جلالتماب همایون رسا وزیر صنعت و تجارت، محترم نصیراحمد درانی وزیر زراعت، مالداری و آبیاری، خانم نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پطرولیم، محترم پییر میودن، سفیر و نمایندۀ اتحادیۀ اروپا در افغانستان، خانم آرانچا گونزالس رئیس اجرائیۀ مرکز تجارت بین المللی، خانم کامله صدیقی معین امور تجارتی وزارت صنعت و تجارت، محترم خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع، محترم عبدالجبار صافی رییس شورای عالی صنایع، معادن و سرمایه گذاری، خانم منیژه وافق رییس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و شماری از سرمایه گذاران و صنعت کاران کشور امروز یکشنبه 20 جوزا 1397 در قصر سپیدار معرفی و رونمایی گردید.
جلالتماب همایون رسا وزیر صنعت و تجارت در مراسم معرفی این استراتیژی گفت که استراتیژی ملی صادارات افغانستان به رهبری وزارت صنعت و تجارت و اتاق تجارت و صنایع افغانستان با همکاری نزدیک وزارت زراعت، آبیاری مالداری، اداره ملی نورم واستندرد افغانستان و اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و مشاوره با تمامی جوانب ذیدخل تدوین گردیده است.
وی همچنین افزود که این استراتیژی به کمک فنی مرکز تجارت بین المللی و به همکاری مالی اتحادیه اروپا، تحت اثر" پروژه پیشبرد تجارت افغانستان" طرح گردیده و قرار است در پنچ سال آینده تطبیق گردد.
وزیر صنعت و تجارت با قدر دانی از کمک های مالی اتحادیه جهت تدوین استراتیژی از آنان خواست که در مرحله تطبیق نیز این وزارت را همکاری تخنیکی و فنی نمایند.
از سوی دیگر هم آقای رسا گفت که جهت تدوین استراتیژی با بیش 500 صنعت کار برتر در سطح کشور، مشتبثین کوچک و متوسط و نمایندگان سکتور دولتی در ولایات بلخ، قندهار، ننگرهار و هرات مشوره صورت گرفته است.
وزیر صنعت و تجارت همچنین افزود که این استراتیژی سکتورهای میوه خشک و مغزباب، میوه تازه وسبزیجات، زعفران، قالین، سنگ مرمر و گرانیت، سنگ های قیمتی و جواهرات را تحت پوشش قرار داده و برای در بازارهای بین المللی بازاریابی می نمایند.
محترم خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان با استقبال از رونمایی و معرفی استراتیژی ملی صادرات افغانستان گفت که با تطبیق این استراتیژی روند صادرات کشور رشد نموده و اقتصاد و تجارت افغانستان نیز توسعه می نماید.
از سوی دیگر هم خانم منیژه وافق رییس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان می گوید که یکی از خوبی این استراتیژی آن است که به نقش زنان تجارت پیشه توجه شده و زمینه های رشد تجارت آنان را نیز در نظر گرفته است.
در همین حال آقای پییر میودن، سفیر و نمایندۀ اتحادیۀ اروپا در افغانستان می گوید که ما از سکتور خصوصی همواره حمایت مکنیم و اتحادیه اروپا بازار واحد ۵۰۰ میلیون نفر میباشد، اما تجارت میان افغانستان و این اتحادیه فقط ۳۰۰ میلیون دالر میباشد. ما تلاش داریم تبادله تجارتی میان افغانستان و اتحادیه اروپا بهبود یابد.
از سوی دیگر هم خانم گانزالس، رئیس اجرائیۀ مرکز تجارت بین المللی می گوید که ما در مرحله ایجاد و طرح استراتیژی ملی صادرات همکار بوده ایم وهمچنان در مرحله اجرا این استراتیژی نیز همکار خواهیم بود.
جلالتماب داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در پایان این مراسم سخنرانی نموده وگفت که تا حال استراتیژی های مختلفی ساخته شده اما خوبی استراتیژی ملی صادرات این است که با صنعت کار و تجار مشوره شده و بعد تدوین و طرح گردیده است.
رییس اجراییه حکومت وحدت ملی همچنین از وزارت خانه ها و ادارات ذیدخل در این استراتیژی خواست که هرچه زودتر روند تطبیق آن را آغاز نموده تا کسر تجارت کشور با کشورهای منطقه و جهان تغییر نمایند.
قابل یادآوری است که وزارت صنعت و تجارت جهت رشد و تقویت صادرات و تجارت کشور با حمایت مالی اتحادیه اروپا و همکاری فنی و تخنیکی مرکز تجارت بین المللی پالیسی ملی تجارت افغانستان را نیز تهیه و تدوین نموده است که عنقریب جهت تصویب به شورای عالی اقتصادی فرستاده خواهد.