جلسه کمتیه تخصصی پارک صنعتی- زراعتی باریک آب برگزار گردید.

 

جلسه کمیته تخصصی پارک صنعتی- زراعتی باریک آب تحت ریاست محترم علی آقا مرتضوی رییس ریاست عمومی پارک های صنعتی وزارت صنعت و تجارت به تاریخ 15 اسد 1397 در دفتر کارشان برگزار گردید.
در این جلسه نمایندگان مشاوریت ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری، اداره انکشاف زون پایتخت، اداره مستقل اراضی و نماینده وزارت اقتصاد نیز حضور داشتند.
در این جلسه اسناد شرکت های جدید متقاضی زمین در پارک صنعتی- زراعتی باریک آب و پلان تجارتی شان مورد ارزیابی قرار گرفته و بعد از نهایی سازی آن، برای این شرکت ها در پارک متذکره زمین توزیع خواهد شد.
قابل یاد آوری است که برای 16 شرکت که اسناد تقاضای زمین و پلان تجارتی شان توسط کمیته تخصصی پارک صنعتی- زراعتی باریک آب نهایی شده بود، از سوی شورای عالی اقتصادی توزیع زمین در پارک یاده شده منظور شده است و عنقریب توزیع آن رسما آغاز می شود.
قابل تذکر است؛ سرمایه گذاران که علاقه مند سرمایه گذاری در بخش تولید و بسته بندی محصولات زراعتی در پارک صنعتی – زراعتی باریک آب می باشند، می توانند اسناد درخواست اخذ زمین در این پارک را به ریاست عمومی پارک های صنعتی وزارت صنعت و تجارت ارایه نمایند.