ملاقات جلالتماب وزیر صنعت و تجارت با مسوولین سازمان غذا و زراعت ملل متحد در افغانستان

 


جلالتماب همایون رسا وزیر صنعت و تجارت با مسوولین سازمان غذا و زراعت ملل متحد در افغانستان امروز سه شنبه 16 اسد 1397 در دفتر کارشان دیدار و ملاقات نمودند.
در این دیدار روی موضوع نشانه های جغرافیایی، تطبیق آن بر محصولات تولیدی و زراعتی و اهمیت آن در گسترش تجارت افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
سازمان غذا و زراعت ملل متحد قانون نشانه های جغرافیایی را در بسیاری از کشورهای جهان روی محصولات زراعتی تطبیق نموده که نتیجه مثبت را در قابل داشته و این سازمان تلاش دارد افغانستان را نیز در این راستا همکاری نماید.
هیئت رهبری وزارت صنعت و تجارت از طبیق قانون نشانه های جغرافیایی بر محصولات تولیدی و زراعتی کشور استقبال نموده و تاثیر آن را به تجارت قالین، سنگ مرمر و سایر محصولات زراعتی کشور با نام و نشان افغانستان اثر بخش می دانند.