ششمین دور نمایشگاه اوراسیا- چین برگزار گردید.

ششمین دور نمایشگاه اوراسیا- چین ( 6the China Eurasia Expo ) با حضور مقامات مشرانو جرگه، نمایندگان وزارت صنعت وتجارت و تجار و سکتور خصوصی افغانستان در شهر ارومچی این کشور برگزار گردید.
این نمایشگاه از تاریخ ۳۰ آگست الی ۱ سپتامبر سال روان میلادی با مساحت مجموعی ۷۰۰۰۰ مترمربع و اشتراک بیش از ۷۰۰ شرکت تجارتی بین المللی و کشور چین در شهر ارومچی جمهوری خلق چین برگزار گردیده بود.
افغانستان نیر با نمایش ساحه نمایشگاهی ۸۰ مترمربع زمین و نمایندگان ۱۰ شرکت تجارتی سکتور خصوصی در بخش های قالین، صنایع دستی، زعفران، سنگ های قیمتی و جواهرات یکی از کشور های اشتراک کننده در این نمایشگاه بود.
قابل یاد آوری است که تجار اشتراک کننده افغانستان در این نمایشگاه دست آورد و فروشات خوبی نیز داشته اند.