دیدار معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت وتجارت با نمایندگان سکتور خصوصی

ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت با شماری از نمایندگان سکتور خصوصی ولایات به تاریخ 19 سنبله 1397 در سالون کنفرانس های این وزارت دیدار و ملاقات نمود.
در این ملاقات نمایندگان سکتور خصوصی ولایات بلخ، هرات، قندهار، خوست، ننگرهار، کندز، پکتیا و نمایندگان اتحادیه های مختلف مقیم کابل، مشکلات فرا راه سکتورهای شان را با معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت وتجارت در میان گذاشتند.
مشکلات در پارک های صنعتی ولایات، مشکل آفرینی در توزیع جواز تشبث به زنان تجارت پیشه در ولایات، بلند بودن قیمت برق و عدم توزیع برق به پارک های صنعتی، مشکلات فرا راه صادرات میوه تازه به خارج از کشور، عدم حمایت از سرمایه گذاران، بلند بودن مالیه و پایین بودن ظرفیت های مسلکی و تخنیکی سکتور خصوصی، مشکلاتی بود که نمایندگان سکتور خصوصی با معینیت سکتور خصوصی و صنایع در میان گذاشتند.
ظهورالدین شیرزاده در این دیدار گفت که معینیت انکشاف سکتور خصوصی و صنایع این وزارت روی ایجاد پالیسی صنعتی برای صنعت کاران، نهایی سازی استراتیژی زنان متشبث، نهایی سازی استراتیژی تشبثات کوچک و متوسط و دسترسی به بخش مالی و قرضه های کوچک، متوسط و بزرگ برای صنعت کاران و سرمایه گذاران کار نموده و با تکمل این شاخص ها اکثر مشکلات سکتور خصوصی حل می گردد.
وی همچنین افزود که پالیسی پارک های صنعتی از سوی شورای عالی اقتصادی تصویب شده و با اجرای آن اکثر مشکلات پارک های صنعتی ولایات و مرکز حل می گردد.
معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت همچنین گفت که در این پالسی آماده که 20 الی 25 فصید زمین در پارک های صنعتی باید به زنان سرمایه گذار توزیع شود.