ملاقات جلالتماب وزیر صنعت و تجارت با سفیر هند مقیم کابل.

جلالتماب همایون رسا وزیر صنعت و تجارت با محترم وینای کمار سفیر هند مقیم کابل روز یک شنبه 15 میزان 1397 در دفترکارشان دیدار و ملاقات نمودند.
در این دیدار روی گسترش روابط تجارتی میان دو کشور، ترانزیت اموال تجارتی افغانستان از مسیر هند به کشورهای اروپایی و آمریکایی از طریق دهلیز هوایی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در این ملاقات همچنین روی امکانات موجود برای سرمایه گذاران هندی در پروژه های مختلف در افغانستان نیز بحث و گفتگو صورت گرفت.
طبق آمار سال 2017 میلادی دوران تجارت میان دو کشور، نزدیک 6 صد میلیون دالر آمریکایی بوده که از این میان 60 درصد صادرات به هند و 40 درصد واردات از آن کشور می باشد.