ملاقات معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت با اعضای انجمن صنایع افغانستان.

محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت وتجارت با رئیس و اعضای انجمن صنایع افغانستان در دفتر کارشان روز دوشنبه ۱۶ میزان ۱۳۹۷دیدار و ملاقات نمودند.
دراین ملاقات روی مشکلات و چالشهای صنعت کاران و سرمایه گذاران و راه حل های آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
محترم احمد پیمان رئیس انجمن صنایع افغانستان ضمن تشکری از همکاری های همه جانبه وزارت صنعت و تجارت علاوه نمود که بیشتر از ۷۰۰ فابریکه عضویت انجمن صنایع افغانستان را داشته و در حدود بیشتر از ۴۰۰۰ کارگرمصروف کار دراین فابریکات میباشند.
همچنان محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت وتجارت با تأکید برهمکاری های این وزارت با صنعت کاران و سرمایه گذاران افزود که حل مشکلات صنعت کاران و سرمایه گذاران در اولویت های کاری ایشان قرار داشته، و برای حل مشکلات فابریکه داران گام های موثری را برداشته اند.