کنفرانس و گفتمان در مورد مشکلات فابریکات صنعتی برگزار گردید.

کنفرانس و گفتمان در مورد مشکلات فابریکات صنعتی با حضور داشت محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت امروز سه شنبه 17 میزان 1397 در پارک صنعتی پلچرخی برگزار گردید.
دراین کنفرانس محترم فیض الله ذکی وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، محترم امان الله غالب رییس شرکت برشنا، محترم شیرباز کمین زاده رییس اتاق صنایع و معادن، محترم احمد پیمان رییس انجمن صنایع افغانستان و شماری دیگری از مقامات دولتی و اعضای سکتور خصوصی نیز در این کنفرانس اشتراک نموده بود.
در این کنفرانس محترم احمد پیمان رییس انجمن صنایع افغانستان گفت که دولت در راستای رشد صنایع داخلی کارهای زیادی را انجام داده، اما ما کارهای بنیادی در زمینه های توزیع زمین به صنعت کاران، توزیع برق صنعتی به فابریکات، کارگر فنی مورد نیاز در کارخانه ها و بازاریابی در بازارهای منطقه و جهان برای تولیدات داخلی خود نیاز داریم.
در همین حال محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت گفت که اولویت کاری ما افغانستان صنعتی و تولیدی بوده و در همین راستا مصمم هستیم که همه مشکلات صنعت کاران را با همکاری نزدیک خودشان حل نمایم.
وی همچنین افزود که منظور پالیسی پارک های صنعتی از سوی شورای عالی اقتصادی، مشکل توزیع زمین برای صنعت کاران را در کل حل نموده و هم اکنون ما آماده توزیع زمین به سرمایه گذاران در 13 پارک صنعتی کشور هستیم.
محترم شیرزاده همچنین گفت که ما در خدمت همه صنعت کاران کشور هستیم و از توزیع جواز برای آنان تا بازاریابی برای اموال تولیدی شان در بازارهای منطقه و جهان همواره همکاری می کنیم.