شانزدهمین گزارش ارزیابی بانک جهانی در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ ، نشان ميدهد كه افغانستان توانسته جایگاه بهتري را در میان ۱۹۰ کشور جهان در اجرای موافقانه شاخص های تجارتی بدست بیاورد.

اين گزارش نشان دهنده آن است كه حكومت افغانستان به ويژه وزارت صنعت و تجارت در تعهدات خود مبني بر بهتر شدن جايگاه افغانستان در شاخص هاي تجارتي تلاش هاي زيادي نموده است .