درخشش افغانستان در نمایشگاه بین المللی واردات چین.

غرفه ملی نمایشگاه افغانستان در نخستین نمایشگاه بین المللی واردات چین « CIIE» درخشش قابل ملاحظه داشته است.
این نمایشگاه امروز دوشنبه 14 عقرب 1397 مطابق به 5 نوامبر 2018 میلادی با حضور رییس جمهور جمهوری خلق چین و نمایندگان نزدیک به صد کشورجهان در شهر شانگهای چین گشایش یافت.
نخستین نمایشگاه بین المللی واردات چین در مساحت بیش از 1 میلیون مترمربع زمین و اشتراک بیش از 3 هزار شرکت تولیدی- صنعتی از کشورهای مختلف به شمول افغانستان از تاریخ 5 نوامبر آغاز و تا به تاریخ 10نوامبر به کارش ادامه خواهد داد.
ساحه نمایشگاه افغانستان در این نمایشگاه، 136 مترمربع زمین بوده که در آن عمده ترین محصولات صادراتی کشور از قبیل؛ قالین، زعفران، میوه جات تازه و خشک به خصوص جلغوزه، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و صنایع دستی به نمایشگاه گذاشته شده است.