وزارت صنعت و تجارت آماده توزیع زمین به سرمایه گذاران به پارک های 13 گانه صنعتی کشور است.

محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت در نشستی با مسوولین اتاق های تجارت و صنایع، صنایع و معادن، اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، اتاق تجارت بین المللی و شورای عالی صنایع و سرمایه گذاری که امروز سه شنبه 13 قوس 1397 در دفتر کارشان برگزار گردیده بود گفت که وزارت صنعت و تجارت آماده توزیع زمین به سرمایه گذاران پارک های 13 گانه صنعتی کشور می باشد.
آقای شیرزاده همچنین گفت:”که براساس پالیسی پارک های صنعتی، وزارت صنعت و تجارت مسوولیت توزیع زمین به صنعت کاران و سرمایه گذاران که خواهان سرمایه گذاری در کشور باشند را به عهده دارد”.
وی همچنین افزود هم اکنون به 13 پارک صنعتی در 11 ولایت زمین آماده توزیع به سرمایه گذاران بوده و علاقه مندان می توانند درخواست های شان با همکاری اتاق های چهارگانه و شورای عالی صنایع و سرمایه گذاری به ریاست عمومی پارک های صنعتی این وزارت تسلیم نمایند.
در این نشست همچنین روی فرصت های جدید سرمایه گذاری، مشکلات صنعت کاران و بازگشت سرمایه گذاران افغان كه در خارج اند و تشویق آنان به سرمایه گذاری در کشور بحث و تبادل و نظر کردند.