اولین جلسه تخنیکی تطبیق استراتیژی ملی صادرات افغانستان ( سکتور زعفران) برگزار شد.

اولین جلسه تخنیکی تطبیق استراتیژی ملی صادرات افغانستان ( سکتور زعفران) تحت ریاست جلالتماب کامله صدیقی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و با حضور داشت محترم نصیراحمد درانی وزیر زراعت، مالداری و آبیاری، محترم عتیق الله نصرت رییس عامل اتاق تجارت و صنایع و محترم عبدالقدیر بهمن رییس اتاق تجارت بین المللی امروز سه شنبه 16 دلو 1397 از سوی ریاست انکشاف صادرات وزارت صنعت و تجارت، در کابل برگزار شد.
جلالتماب کامله صدیقی سرپرست وزارت صنعت و تجارت درجریان سخنرانی شان گفت که استراتیژی ملی صادرات سال گذشته از سوی وزارت صنعت و تجارت با همکاری نزدیک وزارت زراعت، مالداری و آبیاری، اتاق تجارت و صنایع و سکتور خصوصی کشور با حمایت مالی اتحادیه اروپا و حمایت تخنیکی سازمان تجارت بین المللی تهیه و ترتیب شده که در نوع خود یک استراتیژی کامل وجامع برای رشد و توسعه صادرات افغانستان می باشد.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت همچنین گفت که مجلس امروزی ما اولین جلسه تخنیکی به منظور تطبیق این استراتیژی بوده که با دریافت نظریات مختلف نهادهای اشتراک کننده، خواهیم توانست تا راه کارهای بهتری را جهت رشد تولید زعفران و چگونگی افزایش صادارت جستجو کنیم.
جلالتماب کامله صدیقی همچنین افزود که وزارت صنعت و تجارت از طریق اتشه های تجارتی در 16 کشور جهان روی محصولات تولیدی وصادراتی افغانستان به خصوص زعفران کار می کنند و برای این محصولات مارکیت های جدید و بالقو را نیز جستجو می کنند.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت با اشاره به دست آوردهای اخیر وزارت صنعت و تجارت در زمینه فروش و صادرات زعفران گفت که اتشه تجارتی ما در کشور هندوستان قرار داد فروش زعفران را با یک شرکت هندی به امضا رسانیده و در آینده نزدیک صادرات زعفران از طریق کشور ترکیه و با نشان افغانستان به کشورهای اروپایی صادر می شود.
در این جلسه محترم نصیراحمد درانی وزیر زراعت، مالداری و آبیاری گفت که این وزارت تولید زعفران را در سال 1397 به 16 تن رسانیده و بیانگر این حقیقت می باشد که افغانستان ظرفیت خوبی برای تولید زعفران را دارا می باشد.
محترم نصیراحمد درانی با اشاره به ظرفیت، توانایی و حمایت از تولید زعفران در افغانستان از سکتور خصوصی خواست که بالای سکتور زعفران سرمایه گذاری کنند.
وی همچنین از وزارت صنعت وتجارت خواست که از طریق اتشه های تجارتی در کشورهای مختلف مارکیت های جدیدی را برای زعفران افغانستان جستجو کرده و برای محصولات زراعتی کشور بازاریابی نمایند.
در این جلسه همچنین محترم عتیق الله نصرت رییس عامل اتاق تجارت و صنایع و محترم عبدالقدیر بهمن رییس اتاق تجارتی بین المللی در افغانستان روی موضوع بحث نموده و نظریات شان را در مورد افزایش صادرات افغانستان به وسیله تطبیق استراتیژی ملی صادرات بیان نمودند.
دراین جلسه محترمه الهه شاهین سرپرست ریاست انکشاف صادرات وزارت صنعت وتجارت با ارایه پرزتیشین در مورد استراتیژی ملی صادرات به خصوص سکتور زعفران به اشراک کنندگان معلومات لازم را ارایه نمودند.
قابل یادآوری است که در این جلسه نمایندگان شرکت های تولیدی و صادراتی زعفران افغانستان از ولایت های مختلف کشور نیز اشتراک نموده و نظریات، پیشنهادات و همچنین چالش های فرا راه تولید و صادرات زعفران کشور را با هیئت رهبری وزارت صنعت وتجارت و وزارت زراعت، مالداری و آبیاری در میان گذاشته اند.