نمایشگاه و کمپاین حمایت از تولیدات داخلی درولایت قندهار برگزار گردید.

نمایشگاه و کمپاین حمایت از تولیدات داخلی درولایت قندهار با حضور داشت محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت وتجارت به تاریخ 17 دلو 1397 برگزار گردید.
در مراسم افتتاح نمایشگاه و کمپاین حمایت از تولیدات داخلی محترم عبدالحنان منیب سرپرست ولایت قندهار، هیئت رهبری اتاق صنایع و معادن افغانستان، محترم حاجی سعید عضو شورای عالی اقتصادی، محترم علی آقا مرتضوی رییس عمومی پارک های صنعتی وزارت صنعت وتجارت، رییس بورد عالی مشورتی متشبثین ملی افغانستان، هیئت رهبری شورای عالی صنایع، معادن و سرمایه گذاری افغانستان و نمایندگان سکتور خصوصی از مرکز و ولایات اشتراک کرده بودند.
در این نمایشگاه شماری زیادی از شرکت های تولیدی ولایت قندهار، محصولات تولیدی شان برای یک روز به نمایش گذاشته و از مقامات دولتی، سکتور خصوصی و مردم خواستند که با استفاده از تولیدات داخلی حمایت نموده و روند رو به رشد صنعتی شدن کشور را تسریع بخشند.
محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت گفت که یگانه راه صنعتی شدن کشور، حمایت از تولیدات داخلی و استفاده آن توسط مردم کشور می باشد.
قابل یادآوری است که اداره محلی و سکتور خصوصی ولایت قندهار، به نسبت کارکردهای وزارت صنعت و تجارت در راستای پیشرفت صنعت و تجارت کشور، معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع این وزارت را مورد تقدیر و تحسین قرار دادند.