رئیس جمهور: صادرات افغانستان تا سال ۲۰۲۴ به ۸ میلیارد دالر افزایش یافته می تواند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مراسمی که به مناسبت معرفی اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و احمد ذکی سرفراز شاروال کابل برگزارشده بود، اشتراک و سخنرانی کرد. در این مراسم که قبل از ظهر روز شنبه در قصر چهارچنار ارگ تدویر یافت، رئیس جمهور غنی ضمن ستایش از کارکردها، شخصیت، ظرفیت، تعهد به وطن و دیدگاه انکشافی اجمل احمدی، گفت: اجمل احمدی در رسیدن افغانستان به درجۀ نخست در زمینۀ اصلاحات از سوی بانک جهانی، نقش عمده داشت. رئیس جمهور گفت که اجمل احمدی مانند عبدالجمید زابلی، در هماهنگی و همکاری با سکتور خصوصی، افغانستان را از یک کشور وارداتی به یک کشور صادراتی مبدل خواهد کرد. وی افزود که در نتیجه همکاری خوب و کار نزدیک با سکتور خصوصی، صادرات افغانستان تا سال ۲۰۲۴ به ۸ میلیارد دالر افزایش یافته می تواند.
بعداً اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت صحبت کرد و ضمن تشکر از اعتماد رئیس جمهور، گفت که همکاری با سکتور خصوصی، تغییر افغانستان به کشور صادراتی و حمایت از رشد صنعت، سه اصل اند که این وزارت به آن توجه اساسی خواهد کرد.
آقای احمدی گفت که بلندبردن صادرات کشور به یک میلیارد دالر در سال ۲۰۱۹، توجه به رشد تجارت، فراهم نمودن زمینه ها در بخش های جدید و همکاری با سکتور صنعت و اصلاحات آن، از اولویت های ما می باشند. وی افزود که اندازۀ صادرات باید هفت برابر افزایش یابد و فرهنگ خدمت کارمندان وزارت تقویت گردد، تا به دیدگاه واضح خویش برسیم.
درپایان جلالتماب محترم قانونپوه سروردانش معاون رییس جمهور و جمعی از اعضای کابینه، نمایندگان اتاق های تجارت وصنایع وسکتور خصوصی؛ جناب اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت وتجارت را رسما به دفتر کاری شان معرفی کردند