بازدید هیئت بلند پایه وزارت صنعت و تجارت از پارک صنعتی شوراندام ولایت قندهار.

هیئت بلند وزارت صنعت و تجارت تحت ریاست محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع این وزارت طی سفر رسمی به تاریخ 17 دلو 1397 به ولایت قندهار، با حضور داشت محترم حاجی جلال الدین سعید عضو شورای عالی اقتصادی و رییس شورای اقتصادی افغان- جرمن، مسوول بورد عالی مشورتی متشبثین ملی افغانستان، هیئت رهبری شورای عالی صنایع، معادن و سرمایه گذاری افغانستان، هیئت رهبری اتاق صنایع و معادن و نمایندگان سکتور خصوصی از مرکز و ولایات از پارک صنعتی شوراندام ولایت قندهار و شماری از فابریکات این ولایت بازدید کردند.
در این بازدید هیئت بلند پایه وزارت صنعت وتجارت از ساحه شمالی و جنوبی پارک صنعتی شور اندام ولایت قندهار، پروژه برق سولری این ولایت، فابریکه دواسازی سنو فارما و شماری از فابریکات ولایت قندهار بازیدید نموده و درمورد بهبود وضعیت پارک صنعتی و انتقال مدیریت و اسناد مالکیت پارک صنعتی شوراندام ولایت قندهار از شهرداری به وزارت صنعت و تجارت بحث و تبادل نظر کردند.
در این بازدید همچنین در مورد تامین برق پارک صنعتی این ولایت از طریق برق سولری با رییس برشنا قندهار بحث گردید.