جلسه تعقیبی با اتحادیه فابریکات ذوب آهن افغانستان برگزار شد.

جلسه تعقیبی با اتحادیه فابریکات ذوب آهن افغانستان امروز چهارشنبه 22 حوت 1397 تحت ریاست محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت در دفترکارشان برگزار شد.
در این جلسه، روی مشکلات فرا راه صنعت کاران ذوب آهن کشور و راه های حل این مشکلات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.