جلسه نظر خواهی در زمینه ایجاد اتاق زراعت و مالداری افغانستان برگزار گردید.

جلسه نظر خواهی در قسمت ایجاد اتاق زراعت و مالداری افغانستان امروز یکشنبه ۴ حمل ۱۳۹۸ با حضور محترم اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت، محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع، رؤسا و تولید کنندگان سکتورهای محصولات تولیدی در سالون کنفرانس این وزارت برگزار گردید.
در این جلسه سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفت: هدف ما حمایت از سکتورهای محصولات تولیدی و دهاقین بوده و جهت بلند بردن تولیدات محصولات زراعتی کشور دهلیزهای هوایی ایجاد گردیده تا بتوانیم از این طریق به بازارهای جهانی راه پیدا نمایم.
همچنان اشتراک کنندگان جلسه، با استقبال از طرح وزارت صنعت و تجارت جهت ایجاد اتاق زراعت و مالداری نظریات شانرا ارائیه نمودند.