برنامه ایجاد سرسبزی در پارک های صنعتی کابل آغاز گردید.

برنامه سرسبزی پارک های صنعتی کابل امروز یکشنبه ۴ حمل ۱۳۹۸ در پارک صنعتی پلچرخی کابل تحت ریاست محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت با حضور رؤسای عمومی سرسبزی شاروالی کابل، پارک های صنعتی، ریاست ناحیه نهم، اعضای رهبری انجمن صنایع افغانستان، سرمایه گذاران و صنعتکاران برگزار گردید.
در نشستی که به همین مناسبت دایر گردیده بود معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع پیرامون اهمیت سرسبزی در ابعاد مختلف زندگی منجمله برای مصئونیت تولید صحبت نموده، یاد آوری کردند که برنامه ایجاد سرسبزی پارک های صنعتی با غرس نهال امروز آغاز و این پروسه الی اخیر ماه حمل ادامه خواهند داشت. ضمنا ایشان ضمن قدردانی از همکاری ریاست عمومی سرسبزی شاروالی کابل از سرمایه گذاران خواست تا در زمینه حفظ و نگهداشت ساحات سبز و محیط پارک صنعتی توجه جدی نمایند.
متقابلا صنعتکاران پارک صنعتی پلچرخی ضمن قدردانی از فعالیت های اخیر وزارت صنعت و تجارت از برنامه ایجاد محیط سبز پارک های صنعتی اعلان حمایت نمودند.
در اخیر برنامه با غرس نهال و بازدید از فابریکات پارک های صنعتی به پایان رسید.
قابل ذکر است برنامه ایجاد سرسبزی در تمام پارک های صنعتی کشور جریان دارد.