توزیع بسته کمکی بورد عالی مشورتی متشبثین ملی افغانستان به شماری از کارکنان خدماتی وزارت صنعت و تجارت

بورد عالی مشورتی متشبثین ملی افغانستان روز چهارشنبه ۴ ثور ۱۳۹۸ با حضور داشت محترم ظهورالدین شیرزاده سرپرست وزارت و معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع، محترم مقدسه یورش معین امور تجارتی، روئسا و کارمندان این وزارت به تعدادی از کارکنان خدماتی وزارت صنعت و تجارت به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان کمک توزیع کرد. محترم حاجی رحم الدین رییس بورد عالی مشورتی متشبثین ملی افغانستان در این محفل صحبت نموده گفت:" این بورد همه ساله کمک های خویش را به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به نیازمندان توزیع می نماید. امسال آغاز این برنامه با توزیع کمک به کارکنان خدماتی وزارت صنعت و تجارت آغاز گردیده و ما کوشش می کنیم در سال های آینده این برنامه را توسعه داده، به نیازمندان بشتر کمک کنیم".
از سوی دیگر هم معینان امور تجاتی و انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت آغاز توزیع کمک به کارکنان خدمات ملکی این وزارت را اقدام نیک دانسته و به ادامه این کمک ها تاکید کردند. بانو مقدسه یورش معین امور تجارتی وزارت صنعت و تجارت با قدردانی از خدمات کارکنان خدماتی ملکی در بخش از سخنان خویش گفت: "هیئت رهبری همواره تلاش می کند تا سهولت های بیشتری را به کارمندان این وزارت زمینه سازی نماید."
قابل ذکر است که بسته¬ی کمک های توزیع شده مواد غذای، چای خشک، پارچه پیراهن وشیرینی باب را شامل می شد.