نشست کمیته داخلی بودجه برگزار شد

امروز يكشنبه، مورخ 15 ثور 1398 جلسه‌ی گزارش‌دهی از مصارف بودجه پروژه‌های انکشافی به اشتراک روسا و مسوولین پروژه‌ها، تحت ریاست محترم اجمل‌حمید عبدالرحیم‌زی معین مالی واداری وزارت صنعت و تجارت در سالون کنفرانس‌های این وزارت برگزار گردید.
درین جلسه محترم فرید رودوال، رییس مالی و اداری و محترم امان الله امین، مشاور در بخش مالی و اداري این وزارت در مورد پیشرفت ها در مصرف بودجه طی ماه‌های اول سال جاری توضیحات ارائه کردند. در ادامه، محترم عبدالرحیمزي از دستاورد‌های وزارت در خصوص مصرف بودجه در سال گذشته یاد آوری نمود. ایشان قرار گرفتن این وزارت را در جمع بهترین اداره مصرف‌ کننده بودجه انكشافي بين واحدهاى بودجه‌ای در سال گذشته، یک دستاورد و پیشرفت دانست و بر سرعت بخشیدن تطبیق پروژه‌ها با توجه به رعایت کیفیت و موثریت آن‌ها تاکید کرد.

مسوولین پروژه‌های واحد ارتقای ظرفیت، الحاقیه ولایات، تدویر نمایشگاه‌ها، تقویه و توسعه صادرات، مرکز تحقیقاتی، صنایع خلاق و آیسا گزارش‌های‌ شان را از پیشرفت کارها و مصارف بودجه این پروژه‌ها ارایه نمودند. 
در اخير رییس جلسه به روسا و مسوولین پروژه‌ها هدايت لازم داد تا به هدف مصرف مؤثر بودجه انكشافي سعي و تلاش بيشترى نمايند.