تقدیر از کارکنان خدمات ملکی وزارت صنعت و تجارت

رهبری وزارت صنعت و تجارت با اهدای تقدیرنامه درجه سه از کارکردهای ارزنده کارکنان خدمات ملکی این وزارت تقدیر به عمل آورد.
محترم اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و مشاور ارشد رییس جمهور در امور مالی و بانکداری گفت که هدف ما، تقدیر از کارکردهای کارکنان خدمات ملکی و کارمندان که در ماه مبارک رمضان بیشترین زحمات را جهت پیشرفت امور کاری این وزارت به عهده داشته اند، می باشد.
جناب احمدی همچنین افزود که رهبری وزارت صنعت و تجارت به کار ارزنده و زحمات کارمندان این وزارت ارزش قایل بوده و از تلاش های آنان قدردانی می کند.