مراسم ختم قرآن عظیم الشأن در وزارت صنعت و تجارت برگزار گردید.

مراسم ختم قرآن عظیم الشأن روز شنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۸ مطابق۲۷ رمضان ۱۴۴۰هجری قمری با حضورداشت هیئت رهبری، روسا و کارمندان وزارت صنعت و تجارت در سالون کنفرانس های این وزارت برگزار گردید.
در این مراسم برای صلح دایمی در کشور، شفای مریضان و مجروحین و قبول طاعات و عبادات التحاف دعا صورت گرفت.