پیام تبریکی هیئت رهبری وکارمندان وزارت صنعت و تجارت به مناسبت عید سعید فطر

هیئت رهبری و کارمندان وزارت صنعت وتجارت فرا رسیدن عید سعید فطر را به جلالتماب محترم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، معاونین محترم شان،جلالتماب محترم داکتر عبداه   عبداه   رئیس اجرائیه ج.ا.ا ، معاونین محترم شان، اعضای محترم کابینه ج.ا.ا، رئیس واعضای محترم ولسی جرگه ومشرانو جرگه، عرت مابان محترم رئیس و اعضای ستره محکمه ولوی ثارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان، سکتور خصوصی، بازرگانان عزیز و صنعت کاران محترم ، نیرو های شجاع امنیتی وهمه مردم سرفراز افغانستان از صمیم قلب تبریک و تهنیت گفته از بارگاه ایزد منان برای کشور عزیز ما خودکفایی اقتصادی وصلح دایمی را خواهانیم.
ومن الله توفیق