جلسه گروه کاری ادارات انکشافی زون ها تحت ریاست معین و سرپرست وزارت صنعت و تجارت دایر گردید.

امروز مورخ ٢١ جوزا سال ۱۳۹۸ جلسه گروه کاری ادارات انکشافی زون ها تحت ریاست محترم اجمل حمید عبدالرحیمزی، معین امور مالی و اداری و سرپرست وزارت صنعت و تجارت دایر گردید.
در این جلسه که نمایندگان محترم معاونیت دوم ریاست جمهوری، وزارت مالیه، اقتصاد، اورگانهای محل و مشاوریت ارشد ریس جمهور در امور مالی و بانکداری اشتراک نموده بودند، در مورد اساسنامه، پلان عمل، استراتیژی و لایحه وظایف ادارات انکشافی زون ها بحث و تبادل نظر صورت گرفته وتصامیم لازم اتخاذ گردید.