جلسه هیئت مدیره انکشاف صادرات کشمش، میوه جات، سبزیجات و نباتات..

جلسه فوق العاده هیئت مدیره انکشاف صادرات کشمش، میوه جات، سبزیجات و نباتات طبی به روز دوشنبه 18 ثور دایر گردید.
 این جلسه را که جلالتمآب همایون رسا وزیر تجارت و صنایع و رییس هیئت مدیره این اداره رهبری می کرد، روی چگونه گی بهتر سازی روند تجارت و صادرات اقلام تجارتی کشمش، میوه جات، سبزیجات ونباتات طبی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
 در این جلسه جلالتمآب وزیر تجارت و صنایع به اعضای هیئت مدیره اداره مذکور وعده سپرد که بخاطر برطرف کردن مشکلات و چالش های آن اداره طرح های جدیدی را به هدف برطرف کردن آن روی دست می گیرد.