ملاقات جلالتماب وزیر تجارت و صنایع با مسوول پروژه غذا و زراعت سازمان ملل متحد.

جلالتماب همایون رسا وزیر تجارت و صنایع امروز سه شنبه 21 سنبله 1396 در دفتر کارش با محترم استفن پسیری مسوول پروژه غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار و گفت وگو نمود.در این دیدار روی موضوع نشانه های جغرافیایی و اهمیت آن در گسترش تجارت افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
دراین دیدار آقای پسیری بیان داشت، تطبیق قانون نشانه های جغرافیایی در بسیاری از کشورهای که روی محصولات زراعتی آن کشورها تطبیق شده است نتیجه مثبت داده است و ما تلاش داریم در این زمینه افغانستان را نیزهمکاری نمایم. 
درهمین حال همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان بیان داشتند، با نظر گرفتن قانون نشانه های جغرافیایی می توان تجارت قالین، سنگ مرمر و سایر محصولات زراعتی کشور را با نام و نشان افغانستان گسترش و توسعه داد.