بیوگرافی معین انکشاف سکتورخصوصی وصنایع

زندگی نامه مختصر محترم پوهنیار فیروز خان مسجدی معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع

بیوگرافی مختصر پوهنیار فیروز خان مسجدی 

محترم پوهنیار فیروزخان مسجدی متولد ماه جدی سال ۱۳۶۲ بوده، تعلیمات ابتدائی خویش را در مکتب حضرت علی غوربند ولایت پروان و دوره متوسطه و لیسه را در لیسه عالی امانی کابل به پایان رسانیده است. 
موصوف بعد از سپری نمودن آزمون کانکور به پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل راه یافته و دوره لیسانس خویش را در رشته اقتصاد ملی موفقانه به اتمام رسانید. بعد از فراغت موصوف توانست تا با کسب نمرات کادری به صفت استاد در پوهنځي اقتصاد پوهنتون کابل تقرر یافته و از سال ۱۳۸۸ بدینسو مصروف تدریس مضامین اقتصاد و تجارت در آن پوهنخی میباشد.
پوهنیار فیروز خان مسجدی غرض کسب اندوخته های بیشتر علمی، از طریق برنامه سکالرشیپ فلبرایت عازم کشور ایالات متحده امریکا گردیده و دوره ماستری خویش را در رشته اقتصاد در پوهنتون ایالت اوکلاهوما آن کشور موفقانه به پایان رسانیده و در حال حاضر کاندید برنامه دوکتورا از طریق برنامه فلبرایت میباشد. پوهنیار مسجدی همچنان دارای سند دیپلوم در رشته انکشاف پایدار روستایی از پوهنتون حیدر آباد کشور هندوستان نیز میباشد. 
محترم فیروز خان مسجدی علاوه بر تدریس در پوهنتون کابل بیشتر از هشت سال است که در نهادهای متعدد دولتی و غیر دولتی به شمول نهادهای انکشافی بین المللی نیز ایفای وظیفه نموده است. وی به صفت  رییس پروژه انکشاف پایدار روستایی در وزارت زراعت ، مالداری و آبیاری ، مشاور بخش کلستر انکشاف زیربنا در وزارت مالیه ، مسئوول دیپارتمنت تحلیل فقر در وزارت اقتصاد، کارشناس و گزارش نویس استراتیژی انکشافی ملی افغانستان ( ANDS ) در وزارت اقتصاد ، متخصص سیستم مدیریت معلومات و انکشاف پروپوزل ها در اداره حرکت، محقق درمرکز ملی تحقیق پالیسی پوهنتون کابل و در این اواخر به صفت رئیس  استراتیژی، پالیسی و پلان وزارت تجارت وصنایع ایفای وظیفه نموده است.
وی همچنان با یک تعداد نهادهای دولتی و غیر دولتی همکاری افتخاری داشته که از آن جمله میتوان از وظایف ذیل نام برد: رئیس انجمن فولبرایت افغانستان ، عضو گروپ موسسین اتحادیه اقتصاد‌ دانان افغانستان ، عضو نهاد AIESEC در افغانستان  و عضو گروپ موسسین نهاد شفافیت بین المللی  Transparency International در افغانستان. 
پوهنیار مسجدی در شماری از کنفرانس ها و سیمینار های معتبر ملی و بین الملی نیز اشتراک داشته و مقاله ها و اثر های تحقیقی متعددی در مورد اقتصاد و تجارت افغانستان و کشور های منطقه را به رشته تحریر در آورده است که در ژورنال های ملی و بین المللی نیز به چاپ رسیده اند. 
محترم پوهنیار فیروز خان مسجدی به اثر پیشنهاد شماره 141 مورخ 3/7/1396 وزارت تجارت و صنایع و حکم شماره 153 مورخ 6/7/1396 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت تجارت و صنایع مقرر گردیده است.