بنادر - وزارت تجارت و صنایع

بنادربندر اقینه    
بندر تجارتی آقینه که در سرحد با کشور همسایه ترکمنستان در فاصله 35 کیلومتری شهر اندخوی موقعیت دارد یکی از بنادر مهم در عرصه تنظیم روابط تجارتی کشور ما با کشور های آسیایی و اروپایی و یکی از منابع عایداتی بشمار میرود.    
معلومات بیشتر    
بندر شیرخان    
.شیر خان بندر درشمال افغانستان بین مرزتاجیکستان و افغانستان قراردارد. بین شیرخان بندر و تاجکستان دریای بزرگ آمو قراردارد که توسط پل پنج باهم ارتباط یافته‌است
معلومات بیشتر    
بندر حیرتان    
بندرگاه حیرتان شهر کوچکی است که در سرحد بین ازبکستان وافغانستان واقع شده‌است. این شهر در شمال ولایت بلخ قرار داشته یکی از بندرگاه‌های مهم تجارتی افغانستان بشمار می‌رود. خط سرحد بین این دو کشور را آمودریا تشکیل داده‌است. در سال ۱۹۸۲در بین این دوکشور پل دوستی توسط دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق ساخته شده‌است که افغانستان را به تمام کشورهای آسیای میانه و روسیه و چین ارتباط می‌دهد. راه حیرتان یکی از امن‌ترین راه تجارتی افغانستان در طول ۳۳سال جنگ بوده‌است. سایر بنادر تجارتی افغانستان بنا بر معضلات سیاسی بین دولتین اکثراً بسته بوده‌است. ارتفاع حیرتان از سطع بحر ۳۰۰متربوده دارای آب و هوای گرم می‌باشد. پیداوار این شهر شکار ماهی لقه از دریای آمو می‌باشد.    

معلومات بیشتر
بندر اقینه                                                                                                         
بندر تجارتی آقینه که در سرحد با کشور همسایه ترکمنستان در فاصله 35 کیلومتری شهر اندخوی موقعیت دارد یکی از بنادر مهم در عرصه تنظیم روابط تجارتی کشور ما با کشور های آسیایی و اروپایی و یکی از منابع عایداتی بشمار میرود.     
خط فاصل سرحد میان این دو کشور که در سال 1887 میلادی توسط نماینده گان دولت های اتحاد شوروی سابق بریتانیا کبیر و افغانستان تعین گردیده است با علایم فارقه سیم خاردار و در بعضی نقاط با نصب پایه های کانکریتی مزین با بیرق های دو کشور مشخص گردیده است اگر در پس منظر تاریخی و چگونگی تجارت از این مسیر در روابط تجارتی میان مردمان کشور های آسیایی و اروپایی آنزمان نظری بیافگنیم به واضح در مییابیم که مسیر آقینه امروزی به جاده تجارتی موسوم به راه ابریشم منتهی میشود که محموله ها و کاروان های تجارتی میان کشور های حوزه مذکور به گونه بارتر توسط حیوانات از همین مسیر عبور و تبادله گردیده و امورات گمرکی آن با ایجاد اداره دولتی بنام کمیساری سرحدی و اعمار دروازه عبوری نزدیک به شهر اندخوی امروزی که بنام دروازه بخارا یاد میگردید صورت می پذیرفت              
بندر آقینه به گواهی محققین بررغم روابط عنعنوی و سوابق تجارتی که داشت پس از پیروزی انقلاب اکتوبر در روسیه بر روی تجار و مردمان دو طرف مرز مسدود گردید که این امر تا سال های قبل به قوت خود باقی مانده بود                    
خوشبختانه با گذشت حدود یک قرن از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور در سال 1371 مجدداً بندر آقینه با تفاهم حکومت ترکمنستان باز گشــــایی گردیده و فعالیت های تجارتی از این مســــیر با ایجاد گمرک و آمریت سرحدی و نماینده گی وزارت خارجه آغاز گردید                                                                                                                 
 در حـــــال حاضر در این بندر علاوه به مدیریت گمـــــــــرک ســــــــرحدی ادارات دیگری چون نماینده گی های شرکت های استراس و افسوتر ، مواد نفتی ، ترانسپورت دولتی و خصوصی و امنیت ملی فعال بوده و هریک مصروف انجام امورات محوله شان میباشند بندر تجارتی آقینه دارای شهــــــــرک کوچک بوده و تعـــــداد کارمندان دولتــــــی خصوصـــــی به شمول پیشه وران و دوکانداران در این محل در حدود (500) نفر میرســـــــد                                     
اموال تجارتی که از طریق این بندر وارد کشور میشود بیشتر اموال ارتزاقی ، استهلاکی ، تخنیکی ، مواد نفتی ، ادویه طبی ، مفروشات ، عراده جات از کشور های ایران ، چین ، ترکیه ، امارت متحده عرب ، آلمان ، روسیه ، اندونیزیا، مالیزیا،کوریا، جاپان و ترکمنستان وارد میگردد و به همین گونه محصولات زراعتی و حیوانی و قسماً محصولات و فرآورده های صناعتی کشور از قبیل قالین ، پوست قره قل ، روده گوسفند ، زغیر ، کنجد ، اسفند دانه ، شیرین بویه ، اوستوق ، کشمش ، چهارمغز ، بادام وغیره اجناس توسط تجاران کشور به کشور های ایران ، ترکیه ، فنلند ، روسیه و عربستان صادر میشود که عواید گمرکی چنین فعالیت ها با گذشت هر سال رو به افزایش میباشد      

بندر شیرخان
.شیر خان بندر درشمال افغانستان بین مرزتاجیکستان و افغانستان قراردارد. بین شیرخان بندر و تاجکستان دریای بزرگ آمو قراردارد که توسط پل پنج باهم ارتباط یافته‌است
شیر محمد ناشر از قبیله خروتی قوم غلجائی یکی از بزرگان و خانهای مشهور این قوم بود که در تاریخ افغانستان به نام شیرخان مشهور است. پس از انکه حبیب‌الله کلکانی ازدست نادر خان شکست می‌خورد قوای شیرخان به قصد سرکوب یاغیان و نافرمانان بطرف شمال افغانستان پیش می‌رود و شیرخان تا مرز افغانستان و تاجکستان را به تصرف خود در می‌آورد. نادرشاه به منظور استقرار اوضاع فرمان می‌دهد تا شیرخان و افراد او در ولایت کندوز مقر دایمی اختیار نمایند. شیزخان را درسال ۱۳۰۹شمسی به منصب والی قندر مقرر می‌گردد. او پس از چند سالی یکی از زمینداران بزرگ و پرقدرت کندز می‌گردد. غلام سرور ناشر یکی از فرزندان شیرخان در شهر کندز مراکزی چون شیر خان بندر، شرکت تولید روغن پنبه دانه یا « سپن زر»، هتل سپن زر، موزه را تاسیس می‌نماید. شیرخان توسط هاشم خان کاکا محمد ظاهر شاه به قتل میی رسد.
بتاریخ 26 آگست سال 2007 که پل پنج (شیرخان بندر) توسط دو رئیس جمهور افغانستان و تاجیکستان جلالتمآبان حامد کرزی و امام علی رحمان افتتاح گردید که از آن تاریخ تا امروز این پل توانسته سهولت های زیادی را برای تجار و مسافرین دو کشور فراهم سازد و روزانه دهها عراده موتر و لاری حامل اموال تجارتی از این پل تردد نماید.  
 این پل بمساحت 672 متر طول و 11 متر عرض به هزینه 37500000 دالر امریکائی که بکمک ایالات متحده امریکا و کشور شاهی ناروی ساخته شده است یکی از جمله دست آوردهای بزرگ د وکشور و سمبول از دوستی و همکاری میان دو کشور افغانستان و تاجیکستان بحساب میرود.
 ناگفته نماند که ایالات متحده امریکا 14500000 دالر دیگر را بمنظور تکمیل نمودن تجهیزات دو طرفه سرحد میان افغانستان و تاجیکستان نیز عهده دار گردیده است.

بندر حیرتان
بندرگاه حیرتان شهر کوچکی است که در سرحد بین ازبکستان وافغانستان واقع شده‌است. این شهر در شمال ولایت بلخ قرار داشته یکی از بندرگاه‌های مهم تجارتی افغانستان بشمار می‌رود. خط سرحد بین این دو کشور را آمودریا تشکیل داده‌است. در سال ۱۹۸۲در بین این دوکشور پل دوستی توسط دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق ساخته شده‌است که افغانستان را به تمام کشورهای آسیای میانه و روسیه و چین ارتباط می‌دهد. راه حیرتان یکی از امن‌ترین راه تجارتی افغانستان در طول ۳۳سال جنگ بوده‌است. سایر بنادر تجارتی افغانستان بنا بر معضلات سیاسی بین دولتین اکثراً بسته بوده‌است. ارتفاع حیرتان از سطع بحر ۳۰۰متربوده دارای آب و هوای گرم می‌باشد. پیداوار این شهر شکار ماهی لقه از دریای آمو می‌باشد.
احداث پروژه راه آهن حیرتان گوری مار در ۲۲جنوری ۲۰۱۰توسط کمپنی ریل ازبکستان به سرمایه ۱۷۰میلون دالر آغاز در جون ۲۰۱۱به بهره برداری سپرده شد. بودجه این راه آهن را بانک توسعه آسیایی تأمین کرد. این راه آهن ۱۰کیلومتر بطرف شهر ترمز و ۷۵کیلو متر تا ترمینل گوری مار فاصله دارد. بودجه این پروژه از همکاری مالی کشورهای امریکا جاپان می‌باشد که مبلغ ۵میلون دالر آنرا دولت افغانستان پرداخته‌است. مرحله دوم این پروزه تعمیر راه آهن الی شیرخان بندر و بندر بحری کشور ایران می‌باشد.