گزارش ماهانه

گزارش های ماهانه وزارت صنعت وتجارت

سفر ها

سفر چین:

به تاریخ 25 اپریل 2019 اجمل احمدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان به کشور چین سفر نمود، آقای احمدی در این سفر سخنرانیی در دانشگاه Tsinghua در بیجینگ  داشتند که روی موضوعات مختلف به ویژه روی اهداف برنامه "یک کمربند یک راه" BRI  در افغانستان صحبت نمودند. ایشان در این سفر با معاون بانک AIIB ، مشاور ارشد و مدیر برنامه ها، و مدیر ارشد پالیسی و استراتیژی این بانک دیدار کردند و در مورد 1 – همکاری های توسعوی بانک با افغانستان، 2- آغاز سرمایه گذاری این بانک در افغانستان و 3- اقدامات اساسی برای سرمایه گذاری بحث و گفتگو نمودند.   در اخیر این سفر دیداری با نماینده های تجار افغان در کشور چین نیز صورت گرفت و  1- پلان ها و اصلاحات در فضای تجارت افغانستان، 2- فرصت های واردات و صادرات و 3 – پیشنهادات و نگرانی ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 


سفر دبی:

به تاریخ 13 اپریل 2019 آقای اجمل احمدی طی یک سفر رسمی عازم دبی شدند، در این سفر سخنرانیی در مورد قانون جدید معادن و بازسازی سکتور منابع طبیعی صورت گرفت. آقای احمدی از یک کارخانه  زراعتی پیشتاز امارات متحده عرب نیز دیدار نمودند و در مورد سرمایه گذاری ها بحث نمودند. در جریان جلسه موضوع سرمایه گذاری خارجی ها در افغانستان توسط آقای احمدی مطرح گردید و سرمایه گذاران برای راه اندازی سرمایه و فعالیت های تجارتی در افغانستان تشویق گردیدند،  در ضمن برای سرمایه گذاران امارات متحده عرب از وضعیت و فرصت های تجارت فرآورده های زراعتی در افغانستان معلومات ارایه گردید. طوریکه هویدا است تا اکنون بیشتر امور زراعت افغانستان بطور سنتی آن صورت گرفته است و این بخش نیاز به استفاده از ماشین های مدرن برای بهره برداری موثر دارد، به همین دلیل آقای احمدی در جریان سفر شان به دبی موضوع وارد کردن و استفاده ماشین آلات زراعتی به افغانستان، جهت ایجاد سهولت و موثریت در سکتور زراعت برای دهقان های کشور، را بحث و گفتگو نمودند.


ملاقات های بین المللی

به تاریخ 4 ماه اپریل 2019 آقای اجمل احمدی با آقای "پفل اوتیوپین" وزیر تجارت و صنایع کشور بلاروس دیدار نمودند و در مورد تجارت، دهلیز های هوایی، راه اندازی نمایشگاه ها، حمل و نقل محموله های تجاری به شکل امتحانی، امکان سنجی ایجاد یک شرکت مشترک  تولید تراکتور افغان-بلاروس  در افغانستان و سرمایه گذاری مشترک و توسعه همکاری های اقتصادی میان هر دو کشور گفتگو انجام شد.  در ضمن تقاضای همکاری در راستای کاربرد طرح کلی ارجحیت GSP در چهارچوکات اتحادیه گمرکی اروپا-آسیا برای صادرات افغانستان صورت گرفت.

 

 

 


ملاقات های اتحادیه ها، تجار، سرمایه گذاران و تجارت های بزرگ

آقای اجمل احمدی در جریان صرف نان چاشت با 4 تجار و سرمایه گذار پیشتاز افغان که در بخش های مختلف چون آرد، طرح لباس، پایپ و سنگ مرمر سرمایه گذاری نموده اند دیدار نمود. در این ملاقات مشکلات گمرکات، بازاریابی برای محصولات داخلی، صادرات سنگ مرمر و نگرانی ها در مورد انتقال پول در برابر محصولات ایرانی از طریق بانک صورت گرفت.آقای احمدی در جریان سفرش به کشور چین  با نماینده های تجار افغان در این کشور نیز ملاقات نمودند و  1- پلان ها و اصلاحات در فضای تجارت افغانستان، 2- فرصت های واردات و صادرات و 3 – پیشنهادات و نگرانی ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

 


کنفرانس های مطبوعاتی و مصاحبه ها
اجمل احمدی به تاریخ 10 اپریل 2019 در یک کنفرانس خبری به مناسبت برنامه پاسخ دهی به ملت در مرکز رسانه های حکومت اشتراک نمودند. آقای احمدی برای خبرنگاران داخلی و خارجی در مورد تجارت، صنایع و فضای تجاری افغانستان معلومات ارایه نمود.  ایشان همچنان مشکلات توازن تجارت، افزایش حجم صادرات از 550 میلیون دالر به 875 میلیون دالر، دهلیز های هوایی، راه های زمینی، بنادر  و همکاری های منطقوی را مورد بحث قرار دادند. معلومات بیشتری نیز در مورد (1) پارک های صنعتی (2) دیدار از فابریکه ها و (3) دیدار با اتحادیه ها و اصلاحات در سکتور تجاری، بخش های عملیاتی در ACBR و اصلاحات در مرکز خدمات ارایه گردید.