د بشري سرچینو ریاست

د بشري سرچينو د رئيس پېژندنه

  د بشري سرچینو ریاست

د بشري سرچینو ریاست په دې اړه د اطمینان حاصلولو په برخه کې چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د خپلو مسولیتونو او ستراتیژیکو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره لازمه کاري وړتیا لري د یو مهم او بنسټیز نقش لرونکی دی. نو دغه ریاست کولای شي چې د ۲۰۱۵ کال لپاره د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ستراتیژیکو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره یوه مهمه دنده ترسره کړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ستراتیژیک هدف په دې هکله د اطمینان حاصلولو څخه عبارت دی چې دغه وزارت د خپلې دندې ترسره کولو لپاره لازمه کاري وړتیا لري.

د بشري سرچینو ریاست د بشري سرچینو د پلان جوړولو او ادارې د کارکوونکو د کاري ظرفیت د لوړولو دنده په غاړه لري. همدارنګه دغه ریاست د رتبو او معاشونو د نوي سیسټم د عملي کولو، د ریاست د ټولو کارکوونکو د روزنیزو اړتیاوو د څېړنې او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ټولو څانګو د روزنیزو او پراختیایي پروګرامونو د عملي کولو مسوولیت لري.  د منابعو د پلان جوړونې د پروګرامونو د عملي کولو په خاطر، د بشري سرچینو ریاست د نویو کار کونکو د جذب، د مکافاتو او مناسبو کاري شرایطو د تامین له لارې د کار کوونکو د روحیې او ژمنو حاصلول، او نور مسوولیتونه په غاړه لري. د کارکوونکو د سروې د پروګرام پایلې د ۲۰۱۲ مېلادي کال په ډسمبر کې د بشري سرچینو ریاست په کاري تګلارې باندې تاثیر کوي چې دغه پروګرام د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د کارکوونکو لپاره د کاري شرایطو په برخه کې اړین معلومات وړاندې کوي.

په دې سربېره ځینې نور مسولیتونه او فعالیتونه لکه د کارکوونکو د سوانحو ساتنه او تنظیم او همدارنګه د وزارت د ټولو کارکوونکو څارنه او د اجراتو ارزونه د بشري سرچینو ریاست پورې اړه لري. د بشري سرچینو ریاست د تېر یو کال په موده کې په دې توانېدلی دی چې د کارکوونکو لپاره د اجراتو د منجمنټ یو سیسټم طرحه او پراختیا ورکړي  او اوسمهال دغه ریاست د نوموړي سیسټم په عملي کولو کې د هر کارکوونکي د اجراتو له مخې د نظریاتو ترلاسه کولو لپاره ټاکل شویو معیارونو ته په کتنې مسوولیت لري. د کار کوونکو د اجراتو د منجمنټ سیسټم عملي کول د اجراتو، د هر کار کوونکي رویه او سلوک، د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د فرهنګ او ارزښتونو ترمنځ یوه لازمه اړیکه ټینګوي.

د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د بشري سرچینو ریاست د راتلونکي یو کال په موده کې خپل بنسټیز فعالیتونه د رتبو او معاشاتو د نوي سیسټم د تړون د عملي کولو له مخې تر غور لاندې نیسي او د ۱.۴ به برخه کې د یادو شویو بنسټیزو فعالیتونو ته ادامه ورکوي. دغې ریاست په اداري برخو کې هم ښه والی راوستی، د نورو ریاستونو په مرسته یې د پلان جوړونې او مهارتونو د پراختیا پروګرامونه ترسره کړي او د اجراتو د مدیریت پروګرام عملي کولو ته پراختیا ورکوي.